Strona Główna Dodaj do Ulubionych Kontakt
WIRTUALNY SPACER PO STAROSTWIE
 
´╗┐

.:: AKTUALNOŚCI ::.


Konsultacje projektu ZPT/ZIT dla OMT pn. „Metropolitalny System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej”
 
           
                Trwają konsultacje nad kartą przedsięwzięcia „Metropolitalny System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej” na Obszarze Metropolitalnych Trójmiasta (OMT) w ramach ZIT/ZPT oraz ustalanie zasad realizacji tego projektu na terenie gmin powiatu wejherowskiego wchodzącego w skład OMT tj. Wejherowa, Rumi, Redy, gminy Szemud, gminy Luzino oraz gminy Wejherowo.
                Wartość całego projektu ma wynosić ok. 89 mln zł. Wg wstępnych szacunków na terenie ww. gmin i miast OMT z powiatu wejherowskiego można uzyskać uzupełnienie środków finansowych na  realizację zadań  z zakresu integracji, usług społecznych, ekonomii społecznej w wysokości ok 1-1,5 mln zł rocznie. Planuje się, że większość tych zadań będzie realizowana bezpośrednio przez NGO, które zajmują się tematyką integracji i usług społecznych oraz aktywizacją społeczno-zawodową.
                Warunkiem realizacji tego przedsięwzięcia jest wykonywanie projektu w formalnym partnerstwie JST, jednostek organizacyjnych JST, partnerów społecznych  - NGO i innych.
W związku z powyższym serdecznie zapraszam na spotkanie konsultacyjne dotyczące tego przedsięwzięcia w dniu 26.08.2014 r. (wtorek)   o godz. 17.00 w Starostwie Powiatowym w Wejherowie (Sala Narad). Na spotkaniu zostaną przedstawione propozycje projektów Ośrodków Pomocy Społecznej z obszarów OMT oraz PCPR.  Docelowo, do września 2014 r. należy uzgodnić działania jakie będą podejmowane, szacunkowe koszty tych działań, sposób zarządzania i rozliczania przedsięwzięcia.
Prosimy o potwierdzenie obecności na mail pcpr_wejherowo@wp.pl lub tel. 58 572 94 54 do 28.08.2014 do godz. 12.00. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w spotkaniu i jednoczesnym wyrażeniu zainteresowania udziału w tym przedsięwzięciu także prosimy o kontakt mailowy lub pisemny.
Szczegóły w załaczeniu:Zarząd Powiatu Wejherowskiego
na podstawie Uchwały nr IV/478/14
z dnia 20 sierpnia 2014r.
 
ogłasza wynik otwartego konkursu ogłoszonego Uchwałą nr IV/467/14 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 17 lipca 2014r. na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie na terenie Powiatu Wejherowskiego placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym w formie opiekuńczej dla 30 dzieci (dziewczęta i chłopcy) w wieku szkolnym z terenu Powiatu Wejherowskiego”
 
 
Lp.
Nazwa oferenta
Kwota przyznana na jedno dziecko /miesięcznie
1.
 
Salezjańska Fundacja „Zwiastowanie”
ul. Dąbrowskiego 26,
84-230 Rumia
 
 
600,00 zł.
 


Związek Działaczy Muzycznych Mińsk Białoruś 
oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
serdecznie zapraszają na koncert  
"Nostalgia romansu",
który odbędzie się 20 sierpnia 2014 r. (w środę) o godz. 18.00
w siedzibie Muzeum, przy ul. Zamkowej 2a.
Wystąpią: 
*NADZIEJA BROŃSKA - śpiew
Laureatka I nagrody Międzynarodowego Festiwalu im. Anny German "Tańczące Eurydyki", Zielona Góra-2007, uczestniczka II Dni Polsko-Rosyjskiego Romansu im. Lidji Nowikowej w Legnicy
*SIERGIEJ MIKŁASZEWSKI - gitara
Laureat festiwali krajowych piosenki autorskiej, uczestnik II Dni Polsko-Rosyjskiego Romansu im. Lidji Nowikowej w Legnicy
W programie: romanse dawne i współczesne w językach: rosyjskim, białoruskim, polskim oraz poezja śpiewana
Zapraszamy !!!
 


1

O nowej perspektywie finansowej funduszy unijnych w Starostwie Powiatowym

We wtorek, 12 sierpnia 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyło się spotkanie informacyjne, którego tematyką były założenia funduszy europejskich na lata 2014-2020 w województwie pomorskim. Prawie 3 godzinne spotkanie skierowane zostało do mieszkańców, samorządów oraz przedsiębiorców.

Prelegenci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przedstawili zebranym koncepcję Regionalnego Programu Operacyjnego WP, który będzie stanowił najważniejsze narzędzie wsparcia inwestycji za pomocą środków unijnych w województwie, o przyznanie których mogą ubiegać się m.in. gminy. Zarysowano też pozostałe programy operacyjne, takie jak PO Wiedza Edukacja i Rozwój, PO Inteligentny Rozwój, PO Polska Cyfrowa oraz PO Infrastruktura i Środowisko.

Więcej uwagi poświęcono instrumentom zwrotnym, które w nadchodzącej perspektywie finansowej mają stać się podstawową formą pomocy dla przedsiębiorców. Organizatorem spotkania był Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich oraz Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.Stowarzyszenie Dobrych Wiadomości
oraz
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
serdecznie zapraszają
na koncert zespołu Galicia FOLK BAND,
który odbędzie się 
6 sierpnia 2014 r. (w środę) o godz. 18.00
w siedzibie Muzeum, przy ul. Zamkowej 2a.
Informacje o Zespole dostępne są na stronie: http://www.galiciaband.com/
Zapraszamy !!!


VIII Powiatowo -Gminny Plener Malarski-Szemud 2014.

W dniach 10-13 wrzesnia 2014 r. w gminie Szemud odbedzie się VIII Powiatowo-Gminny Plener Malarski-Szemud 2014, szczegóły dotyczące imprezy znajdziecie Państwo w załączeniu.

Regulamin.

Karta zgłoszenia.Wizyta instruktorów i koszykarzy z USA
 
W czwartek 31 lipca br. na zaproszenie Starosty Wejherowskiego Józefa Reszke do Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zawitali instruktorzy oraz koszykarze z USA. Pośród nich był Jeremy Bialek, który osobiście szkolił zawodników NBA.
Wizyta była związana z trwającym od 28 lipca do 1 sierpnia campem koszykarskim, który odbywał się w Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie. Zajęcia, przeznaczone dla dzieci i młodzieży od 12 roku życia w wzwyż, okazały się ciekawą i interesującą formą spędzania czasu wolnego. Frekwencja zaskoczyła nawet organizatorów.
Poprzez zwiedzanie wejherowskiego muzeum goście mogli poznać bliżej kulturę kaszubską. Na zakończenie spotkania Coach Bialek podarował Staroście piłkę z podpisami organizatorów oraz koszulkę klubu NBA Indiana Pacers. Nasi amerykańscy goście otrzymali z rąk Starosty upominki, dzięki którym będą mogli zapoznać się z historią oraz atrakcjami naszego regionu.


Staże zawodowe z wynagrodzeniem!

UlotkaOtwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Wejherowskiego oglasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 września 2014 r. do 31 grudnia 2017 r. zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie na terenie Powiatu Wejherowskiego placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym w formie opiekuńczej dla 30 dzieci (dziewczęta i chlopcy) w wieku szkolnym z terenu Powiatu Wejherowskiego”, wraz z udzieleniem dofinansowania na realizację zadania.


Szczególy dostępne tutaj.


Uwaga. Informacja dla konsumentów.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów do odwołania nie będzie przyjmował konsumentów.

czytaj dalej...Kolejne środki dla wspierania przedsiębiorczości w woj. pomorskim w ramach inicjatywy JEREMIE

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. to spółka samorządowa, która od lat z sukcesem wspiera pomorskie firmy. Fundusz pozyskał kolejne 20 mln zł na niskooprocentowane pożyczki dla mikro i małych firm z województwa pomorskiego. Podpisanie umowy operacyjnej między PFP Sp. z o.o. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego miało miejsce 21 stycznia br.

To już czwarta edycja programu pożyczkowego JEREMIE przygotowana przez Pomorski Fundusz Pożyczkowy, tym razem oferta dedykowana jest dla dwóch rodzajów pożyczkobiorców:

-na start biznesowy - ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych oraz absolwentów szkół;

-na finansowanie inwestycji w ramach prowadzonej już działalności gospodarczej, w tym m.in. na sfinansowanie nowych technologii lub zakupu nowych środków trwałych.

Maksymalna kwota wsparcia wynosi do 500 tyś. złotych na okres do 60 miesięcy. Oprocentowanie pożyczek zaczyna się od 2% (pożyczki z pomocą de minimis). Co jest istotne - w tej edycji programu JEREMIE nie są pobierane prowizje za udzielenie pożyczki.

Po szczegółowe informacje dotyczące mozliwości pozyskiwania wsparcia w ramach oferty samorządowych funduszy zapraszamy do najbliższego Powiatowego Centrum Informacyjnego: ul. 3 Maja 3 lok. 2, Wejherowo, tel. 58 572 20 05 kom. 607 377 767KONFERENCJA KLIMATYCZNA "DOBRY KLIMAT DLA POWIATÓW"

5 grudnia 2013 roku w Chmielnie koło Kartuz (Kaszubska Oaza Zdrowia, Wichrowe Wzgórze 13) odbyła się regionalna konferencja klimatyczna realizowana w ramach projektu "Dobry klimat dla powiatów". Organizatorami byli Instytut na rzecz Ekorozwoju i Związek Powiatów Polskich, a udział w konferencji wzięli starostowie oraz inne osoby z administracji województwa pomorskiego. Wszyscy dowiedzieli się o możliwościach dofinansowania projektów związanych z ochroną klimatu z dotacji unijnych w latach 2014-2020 oraz o istniejących źródłach wsparcia finansowego na tego typu działania w Polsce. Zaproszeni na konferencję eksperci doradzili samorządowcom w jaki praktyczny sposób powinni rozpocząć na swoim terenie działania związane z ochroną klimatu, jak gminy i powiaty mogą ze sobą w tym zakresie współpracować oraz jakie uzyskają korzyści na poziomie gospodarczym, społecznym oraz poprawy zdrowia mieszkańców swojego regionu.

Lokalne samorzady w sieciach na rzecz ochrony klimatu

Oferty bankow przeznaczone dla samorzadow zwiazane z ochrona klimatu

Program dziewiatej konferencji

Samorzady szansa dla klimatu w Polsce

Samorzady szansa dla klimatu w Polsce-iconInternetowe centrum porad

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów uruchomiło internetowe centrum porad dla konsumentów. każdy konsument może otrzymać bezpłatną poradę prawną wysyłając e-mail na adres porady@dlakonsumantow.pl.

Swoje zapytania mogą do Centrum zgłaszać wszyscy konsumenci mający problem z przedsiębiorcą. Porady nie są udzielane jedynie samym przedsiębiorcom.

Zgłaszane sprawy mogą dotyczyć różnych problemów konsumanckich w zakresie relacji łączącej konsumenta z przedsiębiorcom. Między innymi można się dowiedzieć jak skutecznie złożyć reklamację, co robić w przypadku odrzucenia jej przez sklep czy jak rozwiązać umowę. Odpowiedzi pomogą lepiej poznać prawa oraz możliwości dochodzenia roszczeń.

Szczegółowe informacje na stronie www.eporady.konsumenci.org.
 
45wbiznesie2
równe szanse na swój biznes 2


Zwi▒zek Powiatów Polskich


 
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych
bezpieczny_powiat

 
  
 OCHOTNICZE HUFCE PRACY


Wydział Komunikacji:
Sprawdż czy możesz już odebrać?

 
 
    Copyright Powiat Wejherowski design: Evolution     powered by Press-Net    
 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Polityka Cookies