Strona Główna Dodaj do Ulubionych Kontakt
WIRTUALNY SPACER PO STAROSTWIE
 

.:: Aktualności ::.


Powitanie wiosny na Kaszubach. Zapraszamy!Biskup z wizytą w Domu Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku odwiedził Biskup Diecezji Pelplińskiej – Ryszard Kasyna. Wizyta, w której wzięła udział Gabriela Lisius – Starosta Wejherowski, Jacek Thiel – Etatowy Członek Zarządu oraz Dziekan ks. Marian Miotk była okazją do zwiedzenia ośrodka, zapoznania się z pracami remontowymi wykonanymi na jego terenie oraz  spotkania z pensjonariuszami.

Ośrodek powstał w 1983 r. i od kilkunastu lat prowadzony jest przez dyrektora Marcina Ledke. Jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, finansowaną w formie jednostki budżetowej, prowadzoną przez Powiat Wejherowski. Zapewnia całodobową opiekę dorosłym niepełnosprawnym intelektualnie i osobom przewlekle chorym psychicznie.

        

     


Edukacja pożarnicza w powiatowej szkole

Powiat Wejherowski i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 podpisały porozumienie o współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Porozumienie dotyczy współpracy w zakresie upowszechniania wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego.

W wejherowskiej komendzie straży pożarnej w dniu 24 marca br. swoje podpisy pod dokumentem złożyli: Gabriela Lisius – Starosta Wejherowski, Wojciech Rybakowski – Etatowy Członek Zarządu, Andrzej Papke – Komendant i Jacek Nowak – z-ca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie oraz Wojciech Westa – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie.

- Głównym przesłaniem porozumienia jest kształtowanie pożądanych w społeczeństwie postaw uczniów oraz poszerzanie wiedzy na temat ochrony przeciwpożarowej – powiedziała Gabriela Lisius. – Jest to bardzo cenna inicjatywa, która pozwoli  gimnazjalistom nie tylko na teoretyczne zapoznanie się z tematem, ale również zapewni nabycie umiejętności praktycznych uczniom, którzy w przyszłości planują wstąpić w szeregi pracowników Ochotniczej lub Państwowej Straży Pożarnej.
 
Porozumienie zakłada opracowanie programu „Edukacji pożarniczej” przez wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny pożarnictwa i udział uczniów w zajęciach finansowanych przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie. Ponadto projekt przewiduje współorganizowanie zajęć przygotowujących uczniów do testów sprawnościowych do szkół pożarniczych, popularyzację wiedzy dotyczącej ochrony przeciwpożarowej wśród uczniów, utworzenie Szkolnej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu i kraju, udział uczniów w ćwiczeniach organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie czy współorganizowanie obozów sprawnościowych, połączonych z doskonaleniem wybranych umiejętności strażackich.

Dzięki podpisanej umowie od nowego roku szkolnego uczniowie liceum będą mogli kształcić się w klasie o profilu edukacji pożarniczej – powiedział  Wojciech Westa – dyrektor ZSP nr 3. 

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony i jest pierwszą tego rodzaju umową zawartą w powiecie wejherowskim.
Uroczystość uświetnił pokaz ratownictwa w wykonaniu strażaków oraz występ artystyczny uczniów.

   

   

   
Prof. Jerzy Treder zasłużony dla Pomorza

Jeden z największych autorytetów naukowych Uniwersytetu Gdańskiego, filolog i lingwista, specjalista od gramatyki i historii języka polskiego oraz języka kaszubskiego, mieszkaniec Wejherowa, prof. Jerzy Treder otrzymał Honorowe Wyróżnienie za Zasługi dla Województwa Pomorskiego. Wyróżnienie zostało przyznane jednogłośnie uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Uroczystość wręczenia wyróżnienia profesorowi Trederowi odbyła się w poniedziałek w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, senator Kazimierz Kleina, posłowie: Teresa Hoppe i Jerzy Budnik, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk,  przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego Jan Kleinszmidt. Obecni byli, a także starosta wejherowski Gabriela Lisius, członek Zarządu Powiatu Jacek Thiel, przewodniczący Rady Miasta Wejherowa Bogdan Tokłowicz. Wśród gości znaleźli się prezes Instytutu Kaszubskiego - prof. Józef Borzyszkowski oraz prezes Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Łukasz Grzędzicki i wielu innych znakomitych gości.

Oprócz najważniejszego wyróżnienia pomorskiego, prof. Jerzy Treder otrzymał także Medal Miasta Wejherowa, przyznany przez prezydenta Krzysztofa Hildebrandta i przekazany przez przewodniczącego RM Bogdana Tokłowicza.
Sam wyróżniony dziękował, przemawiając w języku kaszubskim i przypominając takie wielkie postaci z historii Kaszub i Pomorza, jak pierwszy badacz kaszubszczyzny Krzysztof Mrongowiusz oraz Florian Ceynowa - kaszubski działacz społeczny i narodowy, badacz języka kaszubskiego i folkloru, twórca pisowni kaszubskiej. Jako człowiek skromny, profesor Treder mówił nie o sobie, ale o ludziach, których spotkał na swojej drodze, zwłaszcza naukowej.
- Jest jeszcze wiele do zrobienia - stwierdził Jerzy Treder. - Mój dorobek jest skromny, ale nie muszę się go wstydzić.
Po tych słowach zebrani długo klaskali wybitnemu uczonemu z Wejherowa.


   


Uwaga. Dotacje na zabytki 2015. Ogłoszenie.

Zarząd Powiatu Wejherowskiego zaprasza do składania wniosków o przyznanie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w 2015 roku. Wnioski można składać do dnia 10 kwietnia 2015 roku.

OGŁOSZENIE


WZÓR WNIOSKU do pobrania


XVI edycja Ogólnopolskiego konkursu prozatorskiego im. Jana Drzeżdżona

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
ogłasza XVI edycję Ogólnopolskiego konkursu prozatorskiego im. Jana Drzeżdżona.
W roku bieżącym wprowadzono nową kategorię - poezja.

Oczekujemy na prace:

1. opowiadanie lub esej w języku kaszubskim - praca konkursowa nie może zawierać mniej niż 18 tys. i nie więcej niż 70 tys. znaków wraz ze spacjami.

2. utwór poetycki w języku kaszubskim (poemat) - praca konkursowa musi zawierać minimum 3 strony maszynopisu (60 wersów). Kategoria ta w tym roku dedykowana jest w postaci ks. Leona Heyke. Współorganizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr Leona Heyke.

Prace w czterech egzemplarzach maszynopisu powinny być opatrzone godłem (pseudonimem), umieszczonym także w zaklejonej kopercie, w której autor podaje swoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu. Dodatkowo należy dołączyć wersję pracy na płycie CD. Twórca może wziąć udział tylko w jednej z kategorii Konkursu. Warunkiem udziału w konkursie jest przysłanie do 15 sierpnia 2015 r. niepublikowanych wcześniej prac na adres:

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie,
ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo
z dopiskiem na kopercie: Konkurs im. Jana Drzeżdżona

Zakończenie konkursu i wręczenie nagród planowane jest we wrześniu br. w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Szczegóły dot. Konkursu znaleźć można na stronie internetowej: www.muzeum.wejherowo.pl
Dodatkowe informacje można uzykać pod numerami telefonów: (58) 672 29 56 oraz (58) 736 18 21, a także adresem e-mail: sekretariat@muzeum.wejherowo.plGodziny przyjmowania Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów pełni dyżur we wtorki od godziny 8.00 do 16.00. Informację telefoniczną można uzyskać we wtorki i piątki od godziny 8.00 do 15.00 pod numerem telefonu (58) 572 94 15.


II Ogólnopolski Konkurs na Kaszubską Kompozycję Chóralną

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie ogłasza

"II Ogólnopolski Konkurs na Kaszubską Kompozycję Chóralną
do tekstu w języku kaszubskim o tematyce pasyjnej"


Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Muzeum:
www.muzeum.wejherowo.pl w zakładce aktualności.

Zapraszamy do udziału w konkursie!


Internetowe centrum porad

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów uruchomiło internetowe centrum porad dla konsumentów. każdy konsument może otrzymać bezpłatną poradę prawną wysyłając e-mail na adres porady@dlakonsumantow.pl.

Swoje zapytania mogą do Centrum zgłaszać wszyscy konsumenci mający problem z przedsiębiorcą. Porady nie są udzielane jedynie samym przedsiębiorcom.

Zgłaszane sprawy mogą dotyczyć różnych problemów konsumanckich w zakresie relacji łączącej konsumenta z przedsiębiorcom. Między innymi można się dowiedzieć jak skutecznie złożyć reklamację, co robić w przypadku odrzucenia jej przez sklep czy jak rozwiązać umowę. Odpowiedzi pomogą lepiej poznać prawa oraz możliwości dochodzenia roszczeń.

Szczegółowe informacje na stronie www.eporady.konsumenci.org.
 ż

Związek Powiatów Polskich


Wydział Komunikacji:
Sprawdż czy możesz już odebrać? Sprawdź czy możesz już odebrać z Wydziału Komunikacji dowłd rejestracyjny pojazdu.
Dowód Rejestracyjny
Sprawdź czy możesz już odebrać z Wydziału Komunikacji prawo jazdy.
Prawo Jazdy

 
 
    Copyright Powiat Wejherowski design: Evolution     powered by Press-Net    
 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Polityka Cookies