Strona Główna Dodaj do Ulubionych Kontakt
WIRTUALNY SPACER PO STAROSTWIE
 

.:: Aktualności ::.


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA WEJHEROWA W SPRAWIE WĘZŁA W CIĄGU UL. KWIATOWEJ.
Wyrokiem z 3 lipca 2014 r. oddalając skargę kasacyjną Urzędu Miasta Wejherowo Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie ostatecznie uznał za nieważną uchwałę Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012 nr VII/XV/187/2012 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ul. Kwiatowej http://www.bip.wejherowo.pl/strony/1753.dhtml.
W ten sposób Sąd obnażając nielegalność przeprowadzonej procedury planistycznej zakończył spór sądowy pomiędzy miastem a PKS sp. z o.o. Węzeł drogowy w ciągu ul. Kwiatowej nie może powstać ze względu na niezgodność ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa”, złamanie Konstytucji RP, naruszenie przepisów Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz licznych błędów proceduralnych podczas uchwalania zmiany planu przez Radę Miasta Wejherowo. Uratowany zostaje tym samym dworzec PKS, którego dalsze funkcjonowanie poprzez wspomniany akt prawny było poważnie zagrożone.
W załączeniu przedstawiamy informację dla mieszkańców, wystosowaną przez PKS sp. z o.o., obrazującą szczegóły sprawy, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz skan wniosku o udostępnienie informacji publicznej na temat całości kosztów, jakie miasto Wejherowo poniosło z pieniędzy podatników na tę bezprawną procedurę planistyczną.

  1. Informacja dla mieszkańców Wejherowa.
  2. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24.10.2012 r.
  3. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 03.07.2014 r.
  4. Wniosek z dnia 01.10.2014r. o udostępnienie informacji publicznej.

 

 


Konsultacje spoleczne Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej.

Zarząd Powiatu Wejherowskiego ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017.
 
Konsultacje trwają w dniach 23 października 2014 roku do 06 listopada 2014r., do godz. 15.30 w formie wyrażenia opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej przez organizacje pozarządowe.
Odpowiedzialne za konsultacje jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, pracownik urzędu Zastępca Dyrektora PCPR Małgorzata Bernacka, e-mail malgorzata.bernacka@pcprwejherowo.pl  Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania.

Zarząd Powiatu Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie przy ulicy 3 Maja 4 ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2019 r.  zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  pn. ,,Prowadzenie na terenie Powiatu Wejherowskiego całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w celu zapewnienia instytucjonalnej pieczy zastępczej dla 8 wychowanków z terenu Powiatu Wejherowskiego wraz z udzieleniem dofinansowania tego zadania”, skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

OGŁOSZENIEList Intencyjny.

Szanowni Państwo
 
Dnia 20.10.2014 r. (poniedziałek) w Starostwie Powiatowym w Wejherowie został podpisany list intencyjny o współpracy na rzecz przygotowania i realizacji programu z zakresu aktywnej integracji, usług społecznych i ekonomi społecznej w ramach przedsięwzięcia "Metropolitalny system aktywizacji społeczno-zawodowej”. Sygnatariuszami listu były m.in. 14 NGO, 3 miasta: Wejherowo, Rumia, Reda, 3 gminy: Wejherowo, Luzino, Szemud, PCPR, PUP Wejherowo, MOPS-y i GOPS-y oraz Powiat Wejherowski i jest wynikiem przebytych długich konsultacji.
 
List ma charakter otwarty dla zainteresowanych stron do 30.10.2014 r. List można podpisywać w Wydziale Rozwoju i Programów Europejskich Starostwa Powiatowego w Wejherowie pok. 116  w godz. 7.30 – 15.30. tel. 58 572 94 52. (czwartek. 23.10.2014 r. wydział będzie zamknięty do 13.30 z powodu delegacji służbowych pracowników).
 
List intencyjny (skan) i dokumentacja fotograficzna ze spotkania 20.10.2014 r. dostępny  jest także tutaj oraz tutaj login as; hasło: as.  (w przypadku braku możliwości odczytania załączników). Zdjęcia można wykorzystywać.
Naczelnik Wydziału Rozwoju i Programów Europejskich Starostwa Powiatowego w Wejherowie
 


 
Gdańsk, 10 października 2014
 
 
Agnieszka Kochanowska
tel. 885 770 826
 
 
Informacja prasowa
 
„Remus” – najważniejsze dzieło literatury kaszubskiej na 250-lecie teatru publicznego w Polsce
 
25 października o godz. 19.00 Miejski Teatr Miniatura zaprasza na premierowy spektakl „Remus” na podstawie „Życia i przygód Remusa” Aleksandra Majkowskiego, najważniejszego dzieła literatury kaszubskiej. Przedstawienie wyreżyserował Remigiusz Brzyk, jeden z najciekawszych współczesnych polskich reżyserów, twórca nagradzanych przedstawień „Czarownice z Salem”, „Historia o Miłosiernej, czyli testament psa”, „Brygada szlifierza Karhana”, „Korzeniec” czy „Był sobie Polak, Polak, Polak i diabeł”.
 
„Życie i przygody Remusa” Aleksandra Majkowskiego to pierwsza powieść w całości napisana w języku kaszubskim i jednocześnie główna epopeja literatury kaszubskiej, nie bez przesady porównywana z „Panem Tadeuszem” Adama Mickiewicza. Świat realny miesza się w niej ze światem kaszubskich legend i baśni. Bohaterem opowieści jest Remus, Kaszub, który przez swoją wadę wymowy i niejasne pochodzenie staje się outsiderem. Jako dziecko Remus zostaje poproszony o pomoc przez uwięzioną królewiankę; jako dorosły rusza w podróż po regionie, handlując książkami i tocząc walkę ze Smętkiem, kaszubskim diabłem. „Życie i przygody Remusa” to barwne dzieło na miarę „Don Kichota”, gdzie w podróży po Kaszubach bohaterowi towarzyszy wierny przyjaciel, grajek Trąba.
 
Adaptację powieści przygotował Romuald Wicza-Pokojski, dyrektor Miniatury, reżyser i dramaturg. Nad scenografią pracują – pod kierunkiem reżysera i scenografki Katarzyny Zawistowskiej – dwie studentki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku: Monika Ostrowska i Katarzyna Skoczylas. Jako kompozytor muzyki do spektaklu debiutuje Adrian Jerzy Amrugiewicz, realizator dźwięku i akustyk, autor ścieżek dźwiękowych do licznych spektakli przygotowywanych z dziećmi i młodzieżą w Miniaturze.
 
Ze względu na trwający obecnie w Miniaturze remont premiera spektaklu wyjątkowo odbędzie się w nowootwartym Europejskim Centrum Solidarności. Jest to znakomite miejsce do prezentacji ważnego dla naszego regionu spektaklu o poszukiwaniu tożsamości.
 
Produkcja spektaklu została dofinansowana w ramach Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”. Konkurs, organizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, jest jednym z najważniejszych wydarzeń realizowanych dla uczczenia przypadającego w 2015 roku jubileuszu 250-lecia teatru publicznego w Polsce. Celem Konkursu jest wzmocnienie obecności polskich tekstów klasycznych w repertuarach współczesnych teatrów, nagradzanie najciekawszych interpretacji dawnej literatury, a także wspieranie po­szukiwań zapomnianych dzieł przeszłości, zasługujących na istotne miejsce w zbiorowej pamięci.
W poniedziałek 27 października na specjalny pokaz spektaklu zapraszamy nauczycieli z województwa pomorskiego. Prezentacji spektaklu towarzyszyć będzie prelekcja Tomasza Fobke ze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona. Miejsca można rezerwować telefonicznie (58 341 12 09 wew. 35)lub mailowo (bilety@teatrminiatura.pl).
 
Remus
25 października 2014 (sobota), godz. 19.00 | premiera
następne spektakle:
26 października 2014 (niedziela), godz. 17.00
27 października 2014 (poniedziałek). godz. 10.00
27 października 2014 (poniedziałek), godz. 17.00 – specjalny pokaz dla nauczycieli
z województwa pomorskiego
Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1 w Gdańsku
 
Bilety na spektakle popremierowe w cenie 21 zł indywidualny, 19 zł rodzinny (od 4 osób) do nabycia na godzinę przed spektaklem w miejscu prezentacji w kasie teatralnej w Europejskim Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1 w Gdańsku. Bilety grupowe w cenie 17 zł.
Wejście na specjalny pokaz dla nauczycieli bezpłatny na podstawie wcześniejszej rezerwacji oraz wypełnionego formularza dostępnego na stronie teatru.
Rezerwacja biletów tel. 58 341 12 09 wew. 35, bilety@teatrminiatura.pl
www.teatrminiatura.pl | www.facebook.com/teatrminiatura | www.twitter.com/teatrminiatura
 
 
 
 
 
 
Informacje o spektaklu
 
Remus
na podstawie „Życia i przygód Remusa” Aleksandra Majkowskiego
 
tłumaczenie: Lech Bądkowski
adaptacja i dramaturgia: Romuald Wicza-Pokojski
reżyseria: Remigiusz Brzyk
opieka scenograficzna: Katarzyna Zawistowska
asystentki reżysera ds. scenografii: Monika Ostrowska, Katarzyna Skoczylas
muzyka: Adrian Jerzy Amrugiewicz
 
obsada:
Jakub Ehrlich
Edyta Janusz-Ehrlich
Jacek Gierczak
Agnieszka Grzegorzewska
Wioleta Karpowicz
Jacek Majok
Hanna Miśkiewicz
Jadwiga Sankowska
Wojciech Stachura
Joanna Tomasik
Krystian Wieczyński
ze specjalnym udziałem Danuty Stenki
 
 
premiera: 25 października 2014
spektakl dla dzieci w wieku od lat: 10
 
Produkcja spektaklu została dofinansowana w ramach Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa” realizowanego z okazji obchodów 250-lecia teatru publicznego w Polsce. Konkurs organizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego | www.klasykazywa.pl
 
Partner premiery: Europejskie Centrum Solidarności
 
„Życie i przygody Remusa” Aleksandra Majkowskiego to pierwsza powieść w całości napisana w języku kaszubskim i jednocześnie główna epopeja literatury kaszubskiej, nie bez przesady porównywana z „Panem Tadeuszem” Adama Mickiewicza. Świat realny miesza się w niej ze światem kaszubskich legend i baśni. Bohaterem opowieści jest Remus, Kaszub, który przez swoją wadę wymowy i niejasne pochodzenie staje się outsiderem. Jako dziecko Remus zostaje poproszony o pomoc przez uwięzioną królewiankę; jako dorosły rusza w podróż po regionie, handlując książkami i tocząc walkę ze Smętkiem, kaszubskim diabłem. „Życie i przygody Remusa” to barwne dzieło na miarę „Don Kichota”, gdzie w podróży po Kaszubach bohaterowi towarzyszy wierny przyjaciel, grajek Trąba.
 
Spektakl w Miniaturze to opowieść o straconej tożsamości, o miejscu zapomnianym. Żeby je na nowo odnaleźć, trzeba pokonać trzy zjawy: Strach, Trud i Niewarto.
 
Adaptację powieści przygotował Romuald Wicza-Pokojski, dyrektor Miniatury, reżyser i dramaturg. Przedstawienie reżyseruje Remigiusz Brzyk, jeden z najciekawszych współczesnych polskich reżyserów, twórca nagradzanych przedstawień „Czarownice z Salem”, „Historia o Miłosiernej, czyli testament psa”, „Brygada szlifierza Karhana”, „Korzeniec” czy „Był sobie Polak, Polak, Polak i diabeł”. Nad scenografią pracują – pod kierunkiem reżysera i scenografki Katarzyny Zawistowskiej – dwie studentki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku: Monika Ostrowska i Katarzyna Skoczylas. Jako kompozytor muzyki do spektaklu debiutuje Adrian Jerzy Amrugiewicz, realizator dźwięku i akustyk, autor ścieżek dźwiękowych do licznych spektakli przygotowywanych z dziećmi i młodzieżą w Miniaturze.
 
 
O konkursie „Klasyka Żywa”
 
Konkurs na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa” organizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest jednym z najważniejszych wydarzeń realizowanych dla uczczenia przypadającego w 2015 roku jubileuszu 250-lecia teatru publicznego w Polsce.
Celem Konkursu jest wzmocnienie obecności polskich tekstów klasycznych w repertuarach współczesnych teatrów, nagradzanie najciekawszych interpretacji dawnej literatury, a także wspieranie po­szukiwań zapomnianych dzieł przeszłości, zasługujących na istotne miejsce w zbiorowej pamięci.
W Konkursie biorą udział zarówno projekty przedstawień, jak i gotowe realizacje polskich tekstów powstałych przed końcem roku 1969, tj. rokiem śmierci Witolda Gombrowicza. Najciekawsze projekty wybrane w pierwszym etapie Konkursu otrzymały dofinansowanie na realizację ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wyboru dokonała Komisja Artystyczna składająca się z wybitnych znawców teatru i dramatu. W etapie drugim Jury ocenia gotowe przedstawienia, zarówno te powstałe na podstawie projektów rekomendowanych przez Komisję Artystyczną, jak i inne, mające premierę między 26 września 2013 roku a 31 sierpnia 2015 roku.
Więcej informacji na stronie: www.klasykazywa.pl
 
O artystach
 
Remigiusz Brzyk | reżyseria
Reżyser, scenograf, pedagog. Absolwent Wydziału Lalkarskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu (1995) i Wydziału Reżyserii Dramatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie (1998), gdzie studiował na roku prowadzonym przez Krystiana Lupę. W 1996 roku asystował Lupie przy inscenizacji „Rodzeństwa” Thomasa Bernharda (Stary Teatr w Krakowie). Jako reżyser zadebiutował w 1998 roku przedstawieniem „Foma” według Fiodora Dostojewskiego w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi. Od tego czasu zrealizował kilkadziesiąt spektakli na najważniejszych scenach w Polsce. Otrzymał wiele wyróżnień i nagród, m.in. „Złotą Maskę” w Łodzi dla najlepszego reżysera sezonu (1999); Laur Konrada oraz Nagrodę Publiczności za reżyserię przedstawienia „Czarownice z Salem” Arthura Millera na 4. Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje w Katowicach (2001); łódzką „Złotą Maskę” za reżyserię przedstawień „Historia o Miłosiernej, czyli testament psa” Ariano Suassuny (2004) i „Brygada szlifierza Karhana” Vaska Kani (2009); nagrodę główną za reżyserię spektaklu „Korzeniec” na XII Ogólnopolskim Festiwalu Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona” w Zabrzu (2012) oraz wyróżnienie za koncepcję wizualną spektaklu „Był sobie Polak, Polak, Polak i diabeł” na XLIX Przegląd Małych Form Teatralnych KONTRAPUNKT w Szczecinie (2014). Jest wykładowcą wrocławskiej filii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie na Wydziale Aktorskim i Lalkarskim (kierunek reżyseria teatru lalek). Przedstawienie „Remus” będzie pierwszą realizacją Remigiusza Brzyka w teatrze lalkowym.
 
Romuald Wicza-Pokojski | adaptacja i dramaturgia
Reżyser, dramaturg, od listopada 2011 roku dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Miniatura. Absolwent Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie na Wydziale Wiedzy o Teatrze. W 1991 roku założył autorski Teatr Wiczy, z którym zrealizował ponad 20 spektakli, zarówno scenicznych, jak i plenerowych. W latach 1994–1997 pracował w Instytucie Teatru Narodowego i Teatrze Narodowym, gdzie współtworzył pierwszą impresaryjną scenę teatralną w Polsce – Teatr Mały. W latach 2006–2009 prowadził zajęcia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zaangażowany w działalność kulturalną i teatralną: pomysłodawca i dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Bulwar Sztuki (2003–2006), kierownik społecznego domu kultury Centrum Wolnego Czasu Wicza (2004–2009). Realizator projektów artystyczno-społecznych adresowanych do osób bezdomnych, środowisk defaworyzowanych społecznie, emigrantów. W latach 2008–2011 dyrektor programowy Biura Gdańsk 2016, współautor strategii kulturalnej „Wolność kultury. Kultura Wolności”.Jako reżyser i dramaturg współpracował z teatrami: Baj Pomorski w Toruniu, Olsztyński Teatr Lalek, Teatr Wybrzeże w Gdańsku. Jego spektakle były prezentowane m.in. w Armenii, Czechach, Chorwacji, Danii, Grecji, Hiszpanii, Iranie, Irlandii, Niemczech, na Litwie, Słowacji, w Szwecji, USA, Wielkiej Brytanii, we Włoszech, na Białorusi, w Japonii. Laureat wielu nagród indywidualnych i zbiorowych, m.in.za innowacyjność w sztuce lalkarskiej za spektakl „Dietrich. Broken nails” podczas World Festival of Puppet Arts w Pradze w 2009 roku. W 2007 roku otrzymał medal „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W Miniaturze zrealizował spektakle „Baltic. Pies na krze” i „Brzydkie kaczątko”.
Katarzyna Zawistowska | opieka scenograficzna
Studiowała architekturę wnętrz i scenografię na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyplom w 2003 r. W 2005 ukończyła podyplomowe studia “architektura+dialog“. W latach 2001-2003 staż w Pracowni Scenografii, gdzie obecnie pracuje na stanowisku asystenta. Realizuje projekty scenograficzne we współpracy z teatrami i instytucjami kulturalnymi w Polsce i za granicą. Prezentowała swoje projekty podczas Quadriennale Scenografii w Pradze w 2007 r. W 2008 rezydencja artystyczna na zaproszenie Hooyong Performing Arts Centre w Korei Południowej. Brała udział w konferencjach naukowych International Federation for Theatre Research w Pradze (2007) i Seulu (2008). Konsultant artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Działań Teatralnych i Plastycznych Zdarzenia w Tczewie.
Monika Ostrowska | asystentka reżysera ds. scenografii
Studiowała architekturę wnętrz najpierw na Politechnice Białostockiej (uzyskując tytuł inżyniera architekta wnętrz w 2012), by potem kontynuować naukę na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Tytuł magistra sztuk zdobyła pracą dyplomową z aneksem ze scenografii w czerwcu 2014 roku. Jej początkowa ścieżka zawodowa związana była z architekturą wnętrz, odbyła praktyki
w biurach architektonicznych Archi+ w Białymstoku, Arch-deco w Gdyni i ProArte w Sopocie. Brała też udział w warsztatach projektowych dotyczących zagospodarowania wirydarza i wejścia do Muzeum Narodowego w Gdańsku. W 2013 roku odbyła staż we włoskiej firmie Mobilificio Saita w ramach programu Erasmus. W latach 2011-2014 realizowała projekty prywatnych wnętrz mieszkalnych i komercyjnych. Kontynuuje również swoje prace scenograficzne – w 2013 roku prezentowała projekt scenograficzny na Festiwalu Scenografia 6D. Sześć wymiarów scenografii, w 2014 roku zaprojektowała scenografię do etiudy filmowej Adriana Apanela.
Katarzyna Skoczylas | asystentka reżysera ds. scenografii
Absolwentka kierunku architektura wnętrz w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Aneks do dyplomu ze scenografii. W ramach programu Erasmus odbyła praktyki we Włoszech.
Adrian Jerzy Amrugiewicz | muzyka | debiut
Realizator dźwięku, artysta dźwiękowy, producent muzyczny.
Współpracował między innymi ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Edukacyjnym MOST, wrocławskim Radiem Traffic, Agencją Gra, Ragtime, Agencją Artron, realizował także nagrania lektorskie dla Nitro Lydstudio w Oslo. Realizator dźwięku w Miejskim Teatrze Miniatura w Gdańsku. Muzyka do spektaklu „Remus” jest jego debiutem kompozytorskim w teatrze profesjonalnym.
 
 
 
 
 
 
 


Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Wejherowskiego oglasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 września 2014 r. do 31 grudnia 2017 r. zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie na terenie Powiatu Wejherowskiego placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym w formie opiekuńczej dla 30 dzieci (dziewczęta i chlopcy) w wieku szkolnym z terenu Powiatu Wejherowskiego”, wraz z udzieleniem dofinansowania na realizację zadania.


Szczególy dostępne tutaj.


Uwaga. Informacja dla konsumentów.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów do odwołania nie będzie przyjmował konsumentów.

czytaj dalej...Kolejne środki dla wspierania przedsiębiorczości w woj. pomorskim w ramach inicjatywy JEREMIE

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. to spółka samorządowa, która od lat z sukcesem wspiera pomorskie firmy. Fundusz pozyskał kolejne 20 mln zł na niskooprocentowane pożyczki dla mikro i małych firm z województwa pomorskiego. Podpisanie umowy operacyjnej między PFP Sp. z o.o. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego miało miejsce 21 stycznia br.

To już czwarta edycja programu pożyczkowego JEREMIE przygotowana przez Pomorski Fundusz Pożyczkowy, tym razem oferta dedykowana jest dla dwóch rodzajów pożyczkobiorców:

-na start biznesowy - ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych oraz absolwentów szkół;

-na finansowanie inwestycji w ramach prowadzonej już działalności gospodarczej, w tym m.in. na sfinansowanie nowych technologii lub zakupu nowych środków trwałych.

Maksymalna kwota wsparcia wynosi do 500 tyś. złotych na okres do 60 miesięcy. Oprocentowanie pożyczek zaczyna się od 2% (pożyczki z pomocą de minimis). Co jest istotne - w tej edycji programu JEREMIE nie są pobierane prowizje za udzielenie pożyczki.

Po szczegółowe informacje dotyczące mozliwości pozyskiwania wsparcia w ramach oferty samorządowych funduszy zapraszamy do najbliższego Powiatowego Centrum Informacyjnego: ul. 3 Maja 3 lok. 2, Wejherowo, tel. 58 572 20 05 kom. 607 377 767KONFERENCJA KLIMATYCZNA "DOBRY KLIMAT DLA POWIATÓW"

5 grudnia 2013 roku w Chmielnie koło Kartuz (Kaszubska Oaza Zdrowia, Wichrowe Wzgórze 13) odbyła się regionalna konferencja klimatyczna realizowana w ramach projektu "Dobry klimat dla powiatów". Organizatorami byli Instytut na rzecz Ekorozwoju i Związek Powiatów Polskich, a udział w konferencji wzięli starostowie oraz inne osoby z administracji województwa pomorskiego. Wszyscy dowiedzieli się o możliwościach dofinansowania projektów związanych z ochroną klimatu z dotacji unijnych w latach 2014-2020 oraz o istniejących źródłach wsparcia finansowego na tego typu działania w Polsce. Zaproszeni na konferencję eksperci doradzili samorządowcom w jaki praktyczny sposób powinni rozpocząć na swoim terenie działania związane z ochroną klimatu, jak gminy i powiaty mogą ze sobą w tym zakresie współpracować oraz jakie uzyskają korzyści na poziomie gospodarczym, społecznym oraz poprawy zdrowia mieszkańców swojego regionu.

Lokalne samorzady w sieciach na rzecz ochrony klimatu

Oferty bankow przeznaczone dla samorzadow zwiazane z ochrona klimatu

Program dziewiatej konferencji

Samorzady szansa dla klimatu w Polsce

Samorzady szansa dla klimatu w Polsce-iconInternetowe centrum porad

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów uruchomiło internetowe centrum porad dla konsumentów. każdy konsument może otrzymać bezpłatną poradę prawną wysyłając e-mail na adres porady@dlakonsumantow.pl.

Swoje zapytania mogą do Centrum zgłaszać wszyscy konsumenci mający problem z przedsiębiorcą. Porady nie są udzielane jedynie samym przedsiębiorcom.

Zgłaszane sprawy mogą dotyczyć różnych problemów konsumanckich w zakresie relacji łączącej konsumenta z przedsiębiorcom. Między innymi można się dowiedzieć jak skutecznie złożyć reklamację, co robić w przypadku odrzucenia jej przez sklep czy jak rozwiązać umowę. Odpowiedzi pomogą lepiej poznać prawa oraz możliwości dochodzenia roszczeń.

Szczegółowe informacje na stronie www.eporady.konsumenci.org.
 
45wbiznesie2
równe szanse na swój biznes 2


Zwizek Powiatów Polskich


 
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych
bezpieczny_powiat

 
  
 OCHOTNICZE HUFCE PRACY


Wydział Komunikacji:
Sprawdż czy możesz już odebrać?

 
 
    Copyright Powiat Wejherowski design: Evolution     powered by Press-Net    
 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Polityka Cookies