Strona Główna Dodaj do Ulubionych Kontakt
WIRTUALNY SPACER PO STAROSTWIE
 

.:: Aktualności ::.


VII Powiatowe Targi Pracy i Edukacji

Tłumy bezrobotnych i poszukujących pracy, a także osób chcących zdobyć nowe kwalifikacje odwiedziły VII Powiatowe Targi Pracy i Edukacji, które odbyły się w Powiatowym Zespole Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie. Organizatorem targów był Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie. Na  stoiskach swoje oferty prezentowali pracodawcy, agencje pośrednictwa pracy, placówki edukacyjne, ośrodki szkoleniowe oraz punkty doradcze.

Uroczystego otwarcia targów dokonali Starosta Wejherowski Gabriela Lisius oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie Grażyna Sobieraj.

Celem targów jest umożliwienie bezpośredniego kontaktu pracodawców z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy lub pragnącymi zmienić pracę – powiedziała Gabriela Lisius Starosta Wejherowski. – Wierzę, że pracodawcy znajdą poszukiwanych przez siebie pracowników, a osoby szukające pracy zatrudnienie

Wszyscy zainteresowani, którzy odwiedzili tegoroczne targi, mogli wybierać z szerokiej oferty zaprezentowanej na około 50 stanowiskach. Oprócz lokalnych pracodawców swoje propozycje przedstawiły Powiatowe Urzędy Pracy z Wejherowa, Pucka, Lęborka i Gdyni, a także Wojewódzki Urząd Pracy. Ponadto można było zapoznać się z bogatą ofertą edukacyjną, aby zdobyć brakujące wykształcenie lub je uzupełnić. 

Największe szanse na znalezienie zatrudnienia miały osoby z kwalifikacjami zawodowymi, zwłaszcza ogólnobudowlanymi, czyli murarze, tynkarze, malarze, ślusarze oraz sprzedawcy, kierowcy, spawacze, mechanicy czy operatorzy wózków widłowych.

Staramy się, aby działania urzędu były efektywne, stąd między innymi targi pracy – mówiła Dyrektor PUP Grażyna Sobieraj.

Dodatkowym atutem targów była możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji dotyczących możliwości pozyskiwania środków z Unii Europejskiej oraz przygotowania wniosków o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Tegoroczne targi cieszyły się dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony pracodawców oraz osób poszukujących zatrudnienia.

 Godziny przyjmowania Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Od 21 kwietnia 2015 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów będzie przyjmował
we wtorki i w czwartki w godz. 9.00-15.00
oraz w środy w godz. 9.00-12.00


Nowoczesna aula w I LO w Wejherowie

Uczniowie i nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie, po wielu latach starań, doczekali się nowej, bardzo nowoczesnej auli. Uroczyste otwarcie i poświęcenie obiektu odbyło się w poniedziałek, 13 kwietnia br. Inwestycję za prawie 2 mln zł sfinansował Powiat Wejherowski.

Wejherowska szkoła, z ponad 150-letnią tradycją, posiadała do tej pory jedynie salę gimnastyczną, wykorzystywaną od rana do wieczora. Budowa auli rozpoczęła się w połowie ubiegłego roku i trwała jedenaście miesięcy.

Ta inwestycja to spełnienie naszych marzeń – mówiła podczas otwarcia dyrektor szkoły Bożena Conradi.

W uroczystości wzięli udział licznie zaproszeni goście m.in.: Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, Wicestarosta Witold Reclaf, Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, Przewodniczący Rady Miasta Bogdan Tokłowicz, Poseł Jerzy Budnik, były Wicestarosta Wejherowski Jan Domański, członkowie Zarządu Powiatu Wejherowskiego, powiatowi radni, dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych oraz absolwenci i młodzież szkolna.

To pierwsza tak nowoczesna aula, która powstała w powiatowej szkole – powiedziała Gabriela Lisius Starosta Wejherowski. – Teraz uczniowie będą mogli realizować  swoje pasje i zainteresowania oraz spełniać się artystycznie.

Aula zajmuje powierzchnię prawie 800 m2  i może pomieścić 240 osób, w tym przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych. Wyposażono ją w profesjonalną scenę z kurtyną, nagłośnieniem, oświetleniem i niezbędne zaplecze, a także w system wizyjny i elektrycznie sterowane rolety.
Na zakończenie uroczystości młodzież zaprezentowała ciekawy program artystyczny.

   

   

   

  

  


W imię pamięci ofiar Piaśnicy

W ramach obchodów III Dni Piaśnickich odbyło się wiele imprez o charakterze patriotycznym, kulturalnym, edukacyjnym oraz sportowym. Wszystko po to, by zachęcić dzieci, młodzież i dorosłych do uczestnictwa w wydarzeniach upamiętniających ludzi, którzy zginęli w Lasach Piaśnickich w czasie II wojny światowej.

Najważniejszym punktem obchodów była uroczystość patriotyczno-religijna z okazji Miesiąca Pamięci Narodowej. Wzięli w niej udział parlamentarzyści, władze samorządowe, radni, kapłani, wojsko, kombatanci, harcerze oraz młodzież. Ponadto obecne  były liczne poczty sztandarowe, kompania honorowa Marynarki Wojennej oraz Gminna Orkiestra Dęta. Po apelu pamięci żołnierze oddali salwę honorową, a hodowcy gołębi, tradycyjnie na znak pokoju, wypuścili w przestrzeń kilkadziesiąt gołębi pocztowych. Ostatnim punktem uroczystości było złożenie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Piaśnicy przez delegacje władz samorządowych, organizacje piaśnickie oraz kościelne. W imieniu Starosty Wejherowskiego Gabrieli Lisius kwiaty złożyli Jacek Thiel i Wojciech Rybakowski Etatowi Członkowie Zarządu oraz Marek Panek Sekretarz Powiatu.

Podczas Dni Piaśnickich odbyło się także  wiele imprez sportowych zorganizowanych przez Gminę Wejherowo. Cykl wydarzeń rozpoczął Gwiaździsty Rajd Piaśnicki im. mjr. Edwarda Łakomego, którego uczestnikami byli uczniowie szkół podstawowych. Ponadto odbyły się VII Biegi Piaśnickie, w ramach cyklicznej imprezy sportowej „Kaszuby Biegają" oraz Rowerowy Rajd Piaśnicki, przygotowany przez Klub Rowerowy Cyklista z Bolszewa. Ostatnim punktem obchodów była Olimpiada Wiedzy o Martyrologii Piaśnicy dla uczniów gimnazjów, odbywająca się w Samorządowym Gimnazjum w Bolszewie.

Dni Piaśnickie organizowane są zawsze w kwietniu, miesiącu pamięci narodowej. Pokazują nam, jak doskonale można połączyć historię tamtych wydarzeń z imprezami sportowymi, – żeby młode pokolenia wiedziały i pamiętały co się tutaj wydarzyło – jak powiedział Henryk Skwarło Wójt Gminy Wejherowo.

 


Mammografia dla pań 40-75 lat

Wyjątkowa możliwość dla pań nie kwalifikujących się do badania w ramach Programu finansowanego przez NFZ.

W roku 2014 w mammobusach LUX MED Diagnostyka przebadało się około 240 tysięcy kobiet. Każdego miesiąca mammobusy odwiedzają około 200 miejscowości, realizując program badań przesiewowych dla pań. „Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka - Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek.”

LUX MED Diagnostyka zaprasza panie w dwóch grupach wiekowych na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, które odbędą się:
- Szemud – 17 i 20 kwietnia przy Wiejskim Ośrodku Kultury, ul. Emila Kwidzińskiego 1
- Wejherowo – 22, 23, 24, 27, 28 kwietnia przy Centrum Handlowym "Kaszuby", ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego 28

Szczegóły


Oferta

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.), Zarząd Powiatu Wejherowskiego zamieszcza ofertę na realizację zadania publicznego w 2015 roku – Fundacji Proaktywni z siedzibą w Orlu, 84-252 Zamostne, ul. Zamostna 48 - na zadanie pn. „Wyjazd muzyków na Amatorski Festiwal Orkiestr Dętych Europy Środkowej”, która wpłynęła do tutejszego urzędu w dniu 10 kwietnia 2015 r.

OFERTA


Szkolenie dotyczące profilaktyki nowotworowej

Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, serdecznie zaprasza mieszkańców powiatu wejherowskiego na bezpłatne szkolenie dotyczące profilaktyki nowotworowej, zdrowego stylu życia oraz badań profilaktycznych mammograficznych i cytologicznych. Szkolenie przeprowadzi Wojewódzki Ośrodek Koordynujący przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku w ramach realizacji umowy z Ministerstwem Zdrowia.

Spotkanie odbędzie się 22 maja 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Wejherowie. Szkolenie obejmować będzie prelekcję w formie prezentacji multimedialnej, projekcję filmu oraz warsztaty samobadania piersi na fantomach. Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu winny potwierdzić swój akces do dnia 30 kwietnia br. pod nr tel. 58 572 94 87 lub na adres mailowy spoleczny@powiat.wejherowo.pl.
Godzina spotkania zostanie ustalona w późniejszym terminie.


Pieniądze dla organizacji pozarządowych z powiatu

Zarząd Powiatu Wejherowskiego przyznał 92 dotacje organizacjom pozarządowym działającym na terenie powiatu wejherowskiego na realizację zadań publicznych w 2015 r. na łączną kwotę 160 tys. zł.

W wejherowskim starostwie odbyło się uroczyste podpisanie i wręczenie umów grantowych przez Starostę Wejherowskiego Gabrielę Lisius przedstawicielom organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych.

Wspieramy przede wszystkim zadania, których celem jest promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej  – powiedziała Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.Organizacje, które zajmują się inicjowaniem działań na rzecz kultury, osób niepełnosprawnych, służą rozwojowi oświaty, a także przyczyniają się do rozwoju przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych wśród dzieci i młodzieży.

W tym roku powiat przeznaczył dotacje na wspieranie zadań publicznych w ośmiu dziedzinach. Najwięcej pieniędzy, bo aż 64.000 zł, przeznaczonych zostało w wyniku konkursu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przekazano 45.000 zł, na zadania dla oświaty, wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży 14.500 zł, na działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w zakresie rehabilitacji, promowania aktywności oraz integracji osób niepełnosprawnych 14.100 zł, na ochronę  i promocję zdrowia, w tym zdrowia psychicznego 12.800 zł, na porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym 4.000 zł, na turystykę, w tym promocję lokalnych produktów turystycznych 3.500 zł, a  na ratownictwo i ochronę ludności 2.000 zł.

- Tak duża ilość ofert złożonych przez organizacje pozarządowe z powiatu wejherowskiego świadczy o ich dobrej kondycji, ciekawych pomysłach na realizację zadań publicznych i dużym doświadczeniu w pisaniu projektów i aktywizowaniu społeczeństwa – powiedział Etatowy Członek Zarządu Jacek Thiel a jednocześnie przewodniczący komisji konkursowej – dzieląc środki komisja nie miała łatwego zadania ze względu na ich ograniczoną ilość ale staraliśmy się wybierać projekty, których realizacją objęte będą jak największe grupy społeczne.

Na uroczystości obecni byli także Robert Lorbiecki – Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Wejherowskiego, Ludwik Zegzuła – Przewodniczący Komisji Edukacji, Łucja Słowikowska – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej oraz Beata Wójcik-Wieczorek – dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki, Pielęgniarka Naczelna Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie.

Należy również podkreślić, że z roku na rok kwoty, które trafiają do organizacji pozarządowych są coraz większe. W 2013 r. środki finansowe przekazane z budżetu powiatu na realizację zadań publicznych wyniosły 102 tys. zł, w 2014 r. 150 tys. zł, a w obecnym kwota ta zwiększyła się do 160 tys. zł.

      

     

     


Przekaż 1% na organizacje pozarządowe

Starosta Wejherowski Gabriela Lisius i Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Wejherowie zachęcają mieszkańców powiatu wejherowskiego do przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pozarządowych z terenu powiatu wejherowskiego, które posiadają status organizacji pożytku publicznego.

1% PODATKU NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO - KROK PO KROKU:
Krok 1:

Podejmujemy decyzję jakiej organizacji przekażemy 1% podatku dochodowego.
Informacji o organizacjach pożytku publicznego należy szukać na stronach internetowych, w ulotkach, w reklamach w czasopismach, itp. Tam też uzyskamy informacje o działalności i przeznaczeniu przekazanego 1%. Kolejnym ważnym źródłem informacji jest lista organizacji pożytku publicznego uprawnionych do korzystania z 1%. Jest ona prowadzona i publikowana przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Możemy ją łatwo znaleźć na stronie internetowej:
http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,organizacji,pozytku,publicznego,uprawnionych,do,1,w,2015,r.,3649.html
Krok 2:
Wypełniamy odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37 lub PIT - 38.
Krok 3:
W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisujemy nazwę organizacji pożytku publicznego, jej numer KRS i kwotę, którą chcemy przekazać na rzecz tejże organizacji. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
Podatnik może także zamieścić dodatkowe informacje, dotyczące jego preferencji co do rozdysponowania środków z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. konkretny cel), w rubryce Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem.
Urząd Skarbowy przekaże następnie łączną kwotę, którą podatnicy przekazali danej organizacji, na jej konto.

Dodatkowe informacje:
- 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie.
- W przypadku niezgodności numeru KRS i nazwy organizacji w zeznaniu podatkowym, podatnik zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień.
- Podatnik nie może podzielić swojego 1% na kilka organizacji. X Powiatowo-Gminny Konkurs Fotograficzny - zgłoszenia do 8.06.2015 r.

Starostwo Powiatowe w Wejherowie, Gmina Wejherowo, Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie
zapraszają na
X Powiatowo-Gminny Konkurs Fotograficzny

PODZIAŁ NA KATEGORIE:
1. „Biblioteka w oczach małych czytelników” - dla dzieci ze szkół podstawowych,
2. „Czytasz gdzie chcesz lub jak chcesz!” - dla uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
3. „Moje pasje” - dla dorosłych.

Zdjęcia i wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać pocztą elektroniczną do 8 czerwca 2015 roku na adres mailowy: fotokonkurs@bpgw.org.pl

Regulamin i karty zgłoszeniowe:

- Regulamin
- Karta zgłoszeniowa - dzieci ze szkół podstawowych
- Karta zgłoszeniowa - uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
- Karta zgłoszeniowa - osoby dorosłe

Patronat: Gabriela Lisius - Starosta Wejherowski


Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w czwartek 25 czerwca 2015 r. o godz. 16.00, podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w Filii nr 1 Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo przy ul. Reja 9  w Bolszewie.

Zapraszamy wszystkich miłośników fotografii do wzięcia udziału w tym konkursie.


Uwaga - ogłoszenie o konkursach

1. Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie

Zarząd Powiatu Wejherowskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie, ul. Łąkowa 36/38.

Szczegóły: ogłoszenie o konkursie.

2. Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi

Zarząd Powiatu Wejherowskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi, ul. Starowiejska 4.

Szczegóły: ogłoszenie o konkursie.Nowa wystawa w wejherowskim Muzeum

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
serdecznie zaprasza na otwarcie wystawy

pt. „Losy Polaków. Życie i śmierć Bronisławy Czubakowskiej ze Zgierza”,

które odbędzie się w środę, 8 kwietnia 2015 roku, o godz. 14.00
w siedzibie Muzeum, przy ul. Zamkowej 2a.

Ekspozycja będzie czynna do 30 kwietnia br.
Serdecznie zapraszamy do zwiedzania!

Więcej informacji nt. wystawy na stronie internetowej wejherowskiego Muzeum: www.muzeum.wejherowo.pl


XVI edycja Ogólnopolskiego konkursu prozatorskiego im. Jana Drzeżdżona

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
ogłasza XVI edycję Ogólnopolskiego konkursu prozatorskiego im. Jana Drzeżdżona.
W roku bieżącym wprowadzono nową kategorię - poezja.

Oczekujemy na prace:

1. opowiadanie lub esej w języku kaszubskim - praca konkursowa nie może zawierać mniej niż 18 tys. i nie więcej niż 70 tys. znaków wraz ze spacjami.

2. utwór poetycki w języku kaszubskim (poemat) - praca konkursowa musi zawierać minimum 3 strony maszynopisu (60 wersów). Kategoria ta w tym roku dedykowana jest w postaci ks. Leona Heyke. Współorganizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr Leona Heyke.

Prace w czterech egzemplarzach maszynopisu powinny być opatrzone godłem (pseudonimem), umieszczonym także w zaklejonej kopercie, w której autor podaje swoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu. Dodatkowo należy dołączyć wersję pracy na płycie CD. Twórca może wziąć udział tylko w jednej z kategorii Konkursu. Warunkiem udziału w konkursie jest przysłanie do 15 sierpnia 2015 r. niepublikowanych wcześniej prac na adres:

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie,
ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo
z dopiskiem na kopercie: Konkurs im. Jana Drzeżdżona

Zakończenie konkursu i wręczenie nagród planowane jest we wrześniu br. w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Szczegóły dot. Konkursu znaleźć można na stronie internetowej: www.muzeum.wejherowo.pl
Dodatkowe informacje można uzykać pod numerami telefonów: (58) 672 29 56 oraz (58) 736 18 21, a także adresem e-mail: sekretariat@muzeum.wejherowo.plInternetowe centrum porad

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów uruchomiło internetowe centrum porad dla konsumentów. każdy konsument może otrzymać bezpłatną poradę prawną wysyłając e-mail na adres porady@dlakonsumantow.pl.

Swoje zapytania mogą do Centrum zgłaszać wszyscy konsumenci mający problem z przedsiębiorcą. Porady nie są udzielane jedynie samym przedsiębiorcom.

Zgłaszane sprawy mogą dotyczyć różnych problemów konsumanckich w zakresie relacji łączącej konsumenta z przedsiębiorcom. Między innymi można się dowiedzieć jak skutecznie złożyć reklamację, co robić w przypadku odrzucenia jej przez sklep czy jak rozwiązać umowę. Odpowiedzi pomogą lepiej poznać prawa oraz możliwości dochodzenia roszczeń.

Szczegółowe informacje na stronie www.eporady.konsumenci.org.
 ż

Związek Powiatów Polskich


Wydział Komunikacji:
Sprawdż czy możesz już odebrać? Sprawdź czy możesz już odebrać z Wydziału Komunikacji dowłd rejestracyjny pojazdu.
Dowód Rejestracyjny
Sprawdź czy możesz już odebrać z Wydziału Komunikacji prawo jazdy.
Prawo Jazdy

 
 
    Copyright Powiat Wejherowski design: Evolution     powered by Press-Net    
 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Polityka Cookies