Strona Główna Dodaj do Ulubionych Kontakt
WIRTUALNY SPACER PO STAROSTWIE
 

.:: Aktualności ::.


Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na 3-letnie studia licencjackie
II Pomorskie Obchody Światowego Dnia FAS
Powiatowe obchody 35-lecia NSZZ „Solidarność”

W miniony weekend w Wejherowie odbyły się dwudniowe uroczystości upamiętniające rocznicę powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Organizatorami tegorocznych obchodów byli: Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, Przewodniczący Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla oraz Dziekan Dekanatu Wejherowo ksiądz prałat Daniel Nowak.

W piątek, 28 sierpnia br., złożeniem kwiatów pod tablicą „Solidarności” na Skwerze im. Jana Pawła II zainaugurowano Powiatowe obchody 35-lecia NSZZ „Solidarność”. Wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele Samorządu Powiatu Wejherowskiego, licznie przybyłe delegacje oraz zaproszeni goście.

Następnie uczestnicy udali się do auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.
Po przywitaniu gości przez Starostę Wejherowskiego Gabrielę Lisius odbyła się prezentacja książki Mirosława Lademanna „XXXV lat NSZZ „Solidarność” - Wejherowski Ołtarz Solidarności, wspomnienia wejherowskich działaczy”.

Podczas spotkania zebrani mogli obejrzeć wystawę „Solidarna Gdynia” oraz „Solidarność Walcząca”, a także wysłuchać programu artystycznego.

Drugiego dnia obchodów, w kościele pw. Chrystusa Króla i Błogosławionej Alicji Kotowskiej w Wejherowie, została odprawiona msza św., której przewodził Dziekan Dekanatu Wejherowo ksiądz prałat Daniel Nowak.

Po nabożeństwie poświęcono ołtarz Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, patrona Solidarności, na którym została uroczyście umieszczona jego relikwia.

Ostatnim punktem powiatowych obchodów był koncert w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej zatytułowany „Polskie sierpnie”.

     
   
   
 


Nominacje na sesji Rady Powiatu Wejherowskiego

IX Sesja Rady Powiatu Wejherowskiego poświęcona była głównie tematom oświatowym. Podczas piątkowego posiedzenia wręczono również nominacje dwóm dyrektorom placówek ponadgimnazjalnych.

Jednym z pierwszych punktów obrad, które miały miejsce 28 sierpnia br., było uchwalenie zmian w budżecie powiatu wejherowskiego.

Przesunęliśmy pewne środki z rezerwy i  przekazaliśmy 123 tys. zł na projekt budowy biblioteki prof. Gerarda Labudy – mówiła Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. – Kilka dni temu budynek usytuowany przy ulicy Zamkowej stał się własnością Powiatu Wejherowskiego i dlatego możemy przystąpić do opracowania planów modernizacji budynku.

W dalszej kolejności posiedzenia Rady Powiatu została podjęta uchwała w sprawie zwiększenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 190 tys. zł, z przeznaczeniem m.in. na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych i działalności warsztatów terapii zajęciowej.

Podjęto także uchwałę dotyczącą powstania liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz przekazania kolejnych pieniędzy na bieżące remonty placówek oświatowych.

Podczas sesji Starosta Wejherowski Gabriela Lisius wraz z Etatowym Członkiem Zarządu Wojciechem Rybakowskim dokonała uroczystego wręczenia nominacji nowym dyrektorom placówek oświatowych.

W wyniku przeprowadzonego konkursu Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie została Dorota Nowicka-Klimowicz, a  Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi Lucyna Penkowska.

Obie Panie obowiązki dyrektora pełnić będą od 1 września br. do 31 sierpnia 2020 r.

Informacja o przebiegu pracy zawodowej:

Lucyny Penkowskiej
Doroty Nowickiej-Klimowicz

 


Zapraszamy do wejherowskiego Muzeum

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
serdecznie zaprasza na
wernisaż wystawy malarstwa Aleksandry Krause
pn. „Fascynacje…”

który odbędzie się 8.09.2015 r. (wtorek), o godz. 18.00
w siedzibie Muzeum, przy ul. Zamkowej 2a

Wydarzeniu towarzyszyć będzie VII koncert z cyklu Akademia w pałacu pt. „Pieśni różnych narodów” Ludwiga van Bethovena.

Wystąpią:
Dorota Całek – sopran, Krzysztof Bobrzecki – baryton, Małgorzata Skorupa – skrzypce, Anna Sawicka – wiolonczela, Anna Mikolon – fortepian

Partnerem wernisażu malarstwa jest Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka.

Wstęp wolny


Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursieINFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz.U.2014.518 ze zm.)

Starosta Wejherowski
informuje:

że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, w dniu 29.05.2015 r. wywieszono na okres 21 dni wykaz nr II/2015, dotyczący nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych: w Gminie Choczewo obr. Jackowo działka nr 4/6 i obr. Kierzkowo działka 1/5, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Przedmiotem dzierżawy są części w/w działek stanowiących plażę.     


OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4
ogłasza nabór w drodze otwartego konkursu ofert
na kierownicze stanowisko urzędnicze – dyrektora powiatowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Wejherowie.Zarząd Powiatu Wejherowskiego
z siedzibą w Wejherowie przy ul. 3-go Maja 4

na podstawie art. 93 ust. 2 i art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 135 ze zm.),  art. 4 ust. 1 pkt 1a, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010r., nr 234 , poz. 1536 ze zm.), art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)
ogłasza
otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji w okresie od 21 czerwca 2015r. do 31 grudnia 2020r.  zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. ,,Prowadzenie na zlecenie Powiatu Wejherowskiego całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w celu zapewnienia instytucjonalnej pieczy zastępczej dla 8 wychowanków z terenu Powiatu Wejherowskiego wraz z udzieleniem dofinansowania tego zadania”, skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

SZCZEGÓŁYGodziny przyjmowania Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Od 21 kwietnia 2015 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów będzie przyjmował
we wtorki i w czwartki w godz. 9.00-15.00
oraz w środy w godz. 9.00-12.00


Uwaga - ogłoszenie o konkursach

1. Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie

Zarząd Powiatu Wejherowskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie, ul. Łąkowa 36/38.

Szczegóły: ogłoszenie o konkursie.

2. Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi

Zarząd Powiatu Wejherowskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi, ul. Starowiejska 4.

Szczegóły: ogłoszenie o konkursie.Internetowe centrum porad

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów uruchomiło internetowe centrum porad dla konsumentów. każdy konsument może otrzymać bezpłatną poradę prawną wysyłając e-mail na adres porady@dlakonsumantow.pl.

Swoje zapytania mogą do Centrum zgłaszać wszyscy konsumenci mający problem z przedsiębiorcą. Porady nie są udzielane jedynie samym przedsiębiorcom.

Zgłaszane sprawy mogą dotyczyć różnych problemów konsumanckich w zakresie relacji łączącej konsumenta z przedsiębiorcom. Między innymi można się dowiedzieć jak skutecznie złożyć reklamację, co robić w przypadku odrzucenia jej przez sklep czy jak rozwiązać umowę. Odpowiedzi pomogą lepiej poznać prawa oraz możliwości dochodzenia roszczeń.

Szczegółowe informacje na stronie www.eporady.konsumenci.org.
 ż

Związek Powiatów Polskich


Wydział Komunikacji:
Sprawdż czy możesz już odebrać? Sprawdź czy możesz już odebrać z Wydziału Komunikacji dowłd rejestracyjny pojazdu.
Dowód Rejestracyjny
Sprawdź czy możesz już odebrać z Wydziału Komunikacji prawo jazdy.
Prawo Jazdy

 
 
    Copyright Powiat Wejherowski design: Evolution     powered by Press-Net    
 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Polityka Cookies