Strona Główna Dodaj do Ulubionych Kontakt
WIRTUALNY SPACER PO STAROSTWIE
 

.:: Aktualności ::.


INFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2015.782)
Starosta Wejherowski
informuje:

że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, w dniu 26.06.2015 r. wywieszono na okres 21 dni wykaz nr III/2015, dotyczący nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych: Miast Rumia obręb 6, działka 79/49 i część działki 79/52 oraz Gmina Szemud, Obręb Jeleńska Huta działka 162 przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.


PKP wyremontuje dworzec w Wejherowie

Dzięki wspólnym staraniom Starosty Wejherowskiego Gabrieli Lisius i Prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta dworzec kolejowy w Wejherowie zostanie całkowicie zmodernizowany przez PKP. W ciągu 2 lat ma stać się wizytówką nie tylko miasta, ale i całego powiatu.

List intencyjny w tej sprawie został podpisany 24 czerwca br. przez członka zarządu PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku Jarosława Batora oraz starostę i prezydenta. Na mocy porozumienia strony zobowiązały się do wspólnej realizacji projektu przebudowy dworca kolejowego w Wejherowie.
PKP w ramach planowanych inwestycji w latach 2015-2017 zmodernizuje budynek dworca, dostosowując go do obowiązujących przepisów i standardów europejskich.
Powiat Wejherowski i Miasto Wejherowo zagospodarują I piętro i poddasze dworca (łącznie ponad 400 m2) z przeznaczeniem na cele kulturalne i edukacyjne, w tym na sale wystaw czasowych, miejsce spotkań, konferencji, w ramach projektu o roboczej nazwie „Kolej na Kulturę ”.

- Wejherowski zabytkowy dworzec został zbudowany ponad 150 lat temu – mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa.
- Od wielu lat zabiegaliśmy o remont tego budynku. Cieszę się, że wspólnie z powiatem i koleją doprowadzimy do tego, aby stał się wizytówką kulturalno-edukacyjną Wejherowa. Dążymy do tworzenia jak najlepszych warunków dla rozwoju środowisk twórczych i wykorzystywania ich kreatywności, a takie z pewnością znajdą się w zmodernizowanym budynku dworca PKP.

„Kolej na Kulturę”

Samorządy postanowiły zaadoptować część budynku dworca kolejowego w Wejherowie na potrzeby dwóch działów Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie: Działu Historii Miasta Wejherowa oraz Działu Antropologii Kultury Kaszub (na bazie Działu Sztuki i Pamiątek po Pisarzach i pracowni Etnografii). 
- Umieszczone tam zostaną pracownie dla działów muzeum i korzystających ze zbiorów, sala konferencyjna na której odbywać się będą lekcje muzealne dla różnych grup wiekowych oraz spotkania kół zainteresowań – mówi Starosta Wejherowski Gabriela Lisius

„Poczytalnia”

Planuje się również utworzenie punktu spotkań młodzieży szkół średnich dojeżdżającej do Wejherowa autobusami PKS i kolejką SKM – tzw. „Poczytalnię”.
W tej części  Starostwo Powiatowe proponuje organizację przestrzeni dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnej, która z racji miejsca zamieszkania i powiązań komunikacyjnych zmuszona jest korzystać z węzła dworca kolejowego SKM i dworca PKS w Wejherowie.
Znaczna część młodzieży szkół ponadgimnazjalnych zamieszkująca obszary gminne powiatu wejherowskiego dojeżdża do szkół w Wejherowie – stolicy powiatu i lokalnego ośrodka szkolnego i ośrodka usług edukacyjnych. W dojazdach tych jest uzależniona od rozkładów jazdy pociągów i autobusów, które nie są w sposób ścisły skorelowane z godzinowym rozkładem zająć szkolnych.
W ten sposób, dla znaczącej grupy uczniów szkół ponadgimnazjalnych stworzy się przestrzeń wolnego czasu przed zajęciami szkolnymi i po zajęciach szkolnych, którą młodzież, zwłaszcza dorosła, może zagospodarować w sposób dowolny.
- W ten sposób miejsce to, aprobowane przez młodzież, może stać się w otoczeniu kultury integralnym elementem publicznej oferty edukacyjnej powiatu o wysokich walorach bezpieczeństwa oraz walorach kulturalnych, wychowawczych i społecznych – mówi Gabriela Lisius.

Do wyremontowanego dworca PKP swoje kasy zamierza przenieść również PKS.

   

   

   Wakacje w wejherowskim MuzeumSpotkanie informacyjne: „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych” - 1 lipca 2015 r. (środa) o godz. 10.00. w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie pomorskim w ramach cyklu „Środa z Funduszami" zapraszają na spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem organizacji pozarządowych w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in. omówienie:
•    możliwości uzyskania dofinansowania z Programów na lata 2014-2020:
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego,
- Programów współpracy ponadnarodowej,
•    źródeł informacji o Funduszach Europejskich.

UWAGA!
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA - LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!
ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO ZAMKNIĘCIA NABORU W PRZYPADKU ZEBRANIA KOMPLETU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres:

punktinformacyjnywejherowo@powiatwejherowski.pl

Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny.
„Środy z Funduszami dla..." to cykl spotkań informacyjnych dla beneficjentów organizowanych we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.
Spotkania informacyjne są współfinansowane przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Wszystkie informacje o spotkaniu informacyjnym:
http://www.pomorskiewunii.pl/-/spotkania-informacyjne-sroda-z-funduszami-dla-organizacji-pozarzadowyc-1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Wakacje w muzeum

BAJKI, BAŚNIE I LEGENDY KASZUBSKIE

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
przyjmuje zapisy na zajęcia podczas ferii letnich 2015.

I tura 06-10.07.2015 r. dla dwóch grup 20 osobowych w 2 kategoriach: dzieci uczęszczające do kl. I–III, IV-VI
II tura 13-17.07.2015 r. dla podobnych grup wiekowych


Zajęcia będą odbywały się od godz. 9.00 do 13.00

Odpłatność - 70 PLN.należy wpłacić do kasy muzeum lub na konto nr 72 8350 0004 0000 7935 2000 0010 do 1.07.2015 w przypadku I tury i do 9 lipca w przypadku II tury.

Program obejmuje:
- zajęcia plastyczne: rysunek, malarstwo, glina, modelina, kolorowanki na temat postaci z bajek, baśni i legend kaszubskich,
- szlakiem legendy o Jakubie Wejherze,
- ilustracje do baśni i legend kaszubskich,
- „Bajkowy teatrzyk” - sami tworzymy spektakl,
- „Szmatki, łatki…” czyli przygotowujemy stroje do spektaklu baśniowego,
- szukanie śladów działalności kraśnięt,
- zajęcia muzyczne pt. „Czarownutki”,
- „czarodziejski chlebek” - zajęcia kulinarne,
- zawody Stolemów,
- spotkanie „niespodzianka”

Zapisy pod numerami tel. 58 736-18-21, 58 672-29-56


INFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz.U.2014.518 ze zm.)

Starosta Wejherowski
informuje:

że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, w dniu 29.05.2015 r. wywieszono na okres 21 dni wykaz nr II/2015, dotyczący nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych: w Gminie Choczewo obr. Jackowo działka nr 4/6 i obr. Kierzkowo działka 1/5, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Przedmiotem dzierżawy są części w/w działek stanowiących plażę.     


 IX Powiatowo-Gminny Plener Rzeźbiarski w Łebnie

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie
oraz Starostwo Powiatowe w Wejherowie
zapraszają artystów do udziału w
 IX Powiatowo-Gminnym Plenerze Rzeźbiarskim,
który odbędzie się w dniach 17 - 21 sierpnia 2015 r. w Łebnie
    


Nowe godziny przyjmowania interesantów w Starostwie Powiatowym w Wejherowie - od 1 czerwca 2015 r.

Zarządzeniem Nr 50/2015 Starosty Wejherowskiego z dnia 12 maja 2015 r.,
od 1 czerwca 2015 r. ustala się następujące godziny
przyjmowania interesantów w Starostwie Powiatowym w Wejherowie:

Wydział Komunikacji:
poniedziałek-czwartek 7.00-17.30
piątek 7.00-16.00

Pozostałe Wydziały:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30


OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4
ogłasza nabór w drodze otwartego konkursu ofert
na kierownicze stanowisko urzędnicze – dyrektora powiatowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Wejherowie.Zarząd Powiatu Wejherowskiego
z siedzibą w Wejherowie przy ul. 3-go Maja 4

na podstawie art. 93 ust. 2 i art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 135 ze zm.),  art. 4 ust. 1 pkt 1a, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010r., nr 234 , poz. 1536 ze zm.), art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)
ogłasza
otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji w okresie od 21 czerwca 2015r. do 31 grudnia 2020r.  zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. ,,Prowadzenie na zlecenie Powiatu Wejherowskiego całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w celu zapewnienia instytucjonalnej pieczy zastępczej dla 8 wychowanków z terenu Powiatu Wejherowskiego wraz z udzieleniem dofinansowania tego zadania”, skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

SZCZEGÓŁYGodziny przyjmowania Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Od 21 kwietnia 2015 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów będzie przyjmował
we wtorki i w czwartki w godz. 9.00-15.00
oraz w środy w godz. 9.00-12.00


Uwaga - ogłoszenie o konkursach

1. Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie

Zarząd Powiatu Wejherowskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie, ul. Łąkowa 36/38.

Szczegóły: ogłoszenie o konkursie.

2. Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi

Zarząd Powiatu Wejherowskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi, ul. Starowiejska 4.

Szczegóły: ogłoszenie o konkursie.XVI edycja Ogólnopolskiego konkursu prozatorskiego im. Jana Drzeżdżona

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
ogłasza XVI edycję Ogólnopolskiego konkursu prozatorskiego im. Jana Drzeżdżona.
W roku bieżącym wprowadzono nową kategorię - poezja.

Oczekujemy na prace:

1. opowiadanie lub esej w języku kaszubskim - praca konkursowa nie może zawierać mniej niż 18 tys. i nie więcej niż 70 tys. znaków wraz ze spacjami.

2. utwór poetycki w języku kaszubskim (poemat) - praca konkursowa musi zawierać minimum 3 strony maszynopisu (60 wersów). Kategoria ta w tym roku dedykowana jest w postaci ks. Leona Heyke. Współorganizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr Leona Heyke.

Prace w czterech egzemplarzach maszynopisu powinny być opatrzone godłem (pseudonimem), umieszczonym także w zaklejonej kopercie, w której autor podaje swoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu. Dodatkowo należy dołączyć wersję pracy na płycie CD. Twórca może wziąć udział tylko w jednej z kategorii Konkursu. Warunkiem udziału w konkursie jest przysłanie do 15 sierpnia 2015 r. niepublikowanych wcześniej prac na adres:

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie,
ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo
z dopiskiem na kopercie: Konkurs im. Jana Drzeżdżona

Zakończenie konkursu i wręczenie nagród planowane jest we wrześniu br. w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Szczegóły dot. Konkursu znaleźć można na stronie internetowej: www.muzeum.wejherowo.pl
Dodatkowe informacje można uzykać pod numerami telefonów: (58) 672 29 56 oraz (58) 736 18 21, a także adresem e-mail: sekretariat@muzeum.wejherowo.plInternetowe centrum porad

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów uruchomiło internetowe centrum porad dla konsumentów. każdy konsument może otrzymać bezpłatną poradę prawną wysyłając e-mail na adres porady@dlakonsumantow.pl.

Swoje zapytania mogą do Centrum zgłaszać wszyscy konsumenci mający problem z przedsiębiorcą. Porady nie są udzielane jedynie samym przedsiębiorcom.

Zgłaszane sprawy mogą dotyczyć różnych problemów konsumanckich w zakresie relacji łączącej konsumenta z przedsiębiorcom. Między innymi można się dowiedzieć jak skutecznie złożyć reklamację, co robić w przypadku odrzucenia jej przez sklep czy jak rozwiązać umowę. Odpowiedzi pomogą lepiej poznać prawa oraz możliwości dochodzenia roszczeń.

Szczegółowe informacje na stronie www.eporady.konsumenci.org.
 ż

Związek Powiatów Polskich


Wydział Komunikacji:
Sprawdż czy możesz już odebrać? Sprawdź czy możesz już odebrać z Wydziału Komunikacji dowłd rejestracyjny pojazdu.
Dowód Rejestracyjny
Sprawdź czy możesz już odebrać z Wydziału Komunikacji prawo jazdy.
Prawo Jazdy

 
 
    Copyright Powiat Wejherowski design: Evolution     powered by Press-Net    
 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Polityka Cookies