Strona Główna Dodaj do Ulubionych Kontakt
WIRTUALNY SPACER PO STAROSTWIE
 

.:: Aktualności ::.


Nowy Starosta Wejherowski

Na podstawie uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 1 grudnia br. na funkcję Starosty Wejherowskiego powołana została Pani Gabriela Lisius. Z wykształcenia dr nauk ekonomicznych. Z samorządem powiatowym związana od początku jego funkcjonowania.

W latach 2000-2002 była Etatowym Członkiem Zarządu odpowiedzialnym za przeprowadzenie reformy oświaty w szkołach ponadgimnazjalnych. W latach 2002-2006 pełniła funkcję Wicestarosty odpowiadając za sprawy oświaty, zdrowia, opieki społecznej i kultury. W minionej kadencji pełniła funkcję Etatowego Członka Zarządu gdzie nadzorowała pracę takich wydziałów jak: gospodarki nieruchomościami, architektury i budownictwa, ochrony środowiska i geodezji.

Pani Gabriela Lisius jest także społecznikiem. Od lat związana z Polskim Czerwonym Krzyżem. Za działalność społeczną została odznaczona srebrnym Krzyżem Zasługi.


Samorząd Powiatu Wejherowskiego V kadencji

1 grudnia br. odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu Wejherowskiego V kadencji. Na tejże sesji, zwołanej przez komisarza wyborczego, wręczono zaświadczenia o wyborze na Radnego Powiatu Wejherowskiego. Pełny skład Rady Powiatu Wejherowskiego dostępny jest w biuletynie informacji publicznej.

Najważniejszym punktem sesji był wybór prezydium Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu Wejherowskiego. Na funkcję Przewodniczącego Rady wybrany został Ryszard Czarnecki z Góry, a na jego zastępców wybrani zostali Genowefa Słowi z Robakowa oraz Marek Kamiński z Redy.

Następnie dokonano wyboru Zarządu Powiatu Wejherowskiego. I tak na funkcję Starosty Wejherowskiego wybrano dotychczasowego Etatowego Członka Zarządu Powiatu Wejherowskiego Gabrielę Lisius z Wejherowa. Wicestarostą został Witold Reclaf z Rumi, natomiast Etatowymi Członkami Zarządu zostali Jacek Thiel oraz Wojciech Rybakowski, oboje reprezentujący Wejherowo. Skład zarządu uzupełnia Kazimierz Bistroń z Luzina.

W tym samym tygodniu, bo już 4 grudnia, odbyła się druga sesja Rady Powiatu Wejherowskiego, której głównym tematem były stałe komisje problemowe. Utworzono 7 takich komisji, co jest zmianą w stosunku do poprzedniej kadencji, kiedy to było ich 8. I tak na najbliższą kadencję utworzono Komisję Rewizyjną, której przewodniczącą została Anna Jamróz; Komisję Budżetu i Finansów, której przewodniczącą została Ewa Daleka; Komisję Edukacji, której przewodniczącym został Ludwik Zegzuła; Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z przewodniczącym Grzegorzem Gasztą, Komisję Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z przewodniczącym Władysławem Hirsch; Komisję Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej z przewodniczącą Łucją Słowikowską; a także Komisję Kultury, Sportu i Turystyki, której przewodniczącym został Robert Lorbiecki.Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Roppla w Luzinie oraz
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
serdecznie zapraszają wszystkich uczniów do wzięcia udziału w
II Konkursie Powiatowym
GERARD LABUDA ŻEGLARZ NA OCEANIE NAUKI. 
Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu oraz terminy nadsyłania prac znajdują się w regulaminie.
W razie pytań prosimy dzwonić pod nr tel.:
58 672 29 56 wew. 23 lub 58 678 20 86.
Zapraszamy!


Zarząd Powiatu Wejherowskiego
na podstawie Uchwały nr IV/513/14
z dnia 20 listopada 2014r.
 
ogłasza wynik otwartego konkursu ogłoszonego Uchwałą nr IV/500/14 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 22 października 2014 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz udzielenia dofinansowania.
W wyniku zastosowania procedury konkursowej na realizację w okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2019r. zadanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. ,,Prowadzenie na terenie Powiatu Wejherowskiego całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w celu zapewnienia instytucjonalnej pieczy zastępczej dla 8 wychowanków z terenu Powiatu Wejherowskiego wraz z udzieleniem dofinansowania tego zadania”, wybrano ofertę

Lp.

Nazwa oferenta

Kwota przyznana na jednego wychowanka/miesięcznie

1.

 

Stowarzyszenie „Azymut” z siedzibą

w Straszynie, ul. Spokojna 8

 

2.435,00 zł.

 


Internetowe centrum porad

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów uruchomiło internetowe centrum porad dla konsumentów. każdy konsument może otrzymać bezpłatną poradę prawną wysyłając e-mail na adres porady@dlakonsumantow.pl.

Swoje zapytania mogą do Centrum zgłaszać wszyscy konsumenci mający problem z przedsiębiorcą. Porady nie są udzielane jedynie samym przedsiębiorcom.

Zgłaszane sprawy mogą dotyczyć różnych problemów konsumanckich w zakresie relacji łączącej konsumenta z przedsiębiorcom. Między innymi można się dowiedzieć jak skutecznie złożyć reklamację, co robić w przypadku odrzucenia jej przez sklep czy jak rozwiązać umowę. Odpowiedzi pomogą lepiej poznać prawa oraz możliwości dochodzenia roszczeń.

Szczegółowe informacje na stronie www.eporady.konsumenci.org.
 
45wbiznesie2
równe szanse na swój biznes 2


Zwizek Powiatów Polskich


 
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych
bezpieczny_powiat

 
  
 OCHOTNICZE HUFCE PRACY


Wydział Komunikacji:
Sprawdż czy możesz już odebrać?

 
 
    Copyright Powiat Wejherowski design: Evolution     powered by Press-Net    
 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Polityka Cookies