Strona Główna Dodaj do Ulubionych Kontakt
WIRTUALNY SPACER PO STAROSTWIE
 

.:: Aktualności ::.


Uwaga spotkanie.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich organizuje 26 listopada w Rumi spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców/starterów poświęcone środkom unijnym na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in. omówienie założeń nowych programów:
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
- Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
- Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- Inicjatywy Jeremie – instrumentów zwrotnych jako alternatywy dla przedsiębiorców.
 
Miejsce i termin spotkania:
Spotkanie odbędzie się w środę 26 listopada 2014 r. w Stacji Kultura przy ul. Starowiejskiej 2 w Rumi, w godz. 10:00 – 13:30.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres:
m.sawicka@pomorskie.eu do dnia 25 listopada 2014 roku lub zgłoszenie się telefoniczne pod numerem: (58) 32 68 147.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

PROGRAM

FORMULARZ ZGŁOSZENIAWyniki konsultacji społecznych Programu Współpracy.

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Wejherowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.
 
W związku z ogłoszonymi konsultacjami przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego w dniach 22-29 października 2014 roku ww. projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag.
 
Ostatecznie  Rada Powiatu Wejherowskiego w dniu 31 października 2014 roku podjęła uchwałę nr IV/XXXVII/459/14 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Wejherowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Redzie.   

Ogłoszenie w załączeniu.

 

   INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA WEJHEROWA W SPRAWIE WĘZŁA W CIĄGU UL. KWIATOWEJ.
Wyrokiem z 3 lipca 2014 r. oddalając skargę kasacyjną Urzędu Miasta Wejherowo Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie ostatecznie uznał za nieważną uchwałę Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012 nr VII/XV/187/2012 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ul. Kwiatowej http://www.bip.wejherowo.pl/strony/1753.dhtml.
W ten sposób Sąd obnażając nielegalność przeprowadzonej procedury planistycznej zakończył spór sądowy pomiędzy miastem a PKS sp. z o.o. Węzeł drogowy w ciągu ul. Kwiatowej nie może powstać ze względu na niezgodność ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa”, złamanie Konstytucji RP, naruszenie przepisów Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz licznych błędów proceduralnych podczas uchwalania zmiany planu przez Radę Miasta Wejherowo. Uratowany zostaje tym samym dworzec PKS, którego dalsze funkcjonowanie poprzez wspomniany akt prawny było poważnie zagrożone.
W załączeniu przedstawiamy informację dla mieszkańców, wystosowaną przez PKS sp. z o.o., obrazującą szczegóły sprawy, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz skan wniosku o udostępnienie informacji publicznej na temat całości kosztów, jakie miasto Wejherowo poniosło z pieniędzy podatników na tę bezprawną procedurę planistyczną.

  1. Informacja dla mieszkańców Wejherowa.
  2. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24.10.2012 r.
  3. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 03.07.2014 r.
  4. Wniosek z dnia 01.10.2014r. o udostępnienie informacji publicznej.

 

 


Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Wejherowskiego oglasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 września 2014 r. do 31 grudnia 2017 r. zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie na terenie Powiatu Wejherowskiego placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym w formie opiekuńczej dla 30 dzieci (dziewczęta i chlopcy) w wieku szkolnym z terenu Powiatu Wejherowskiego”, wraz z udzieleniem dofinansowania na realizację zadania.


Szczególy dostępne tutaj.


Uwaga. Informacja dla konsumentów.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów do odwołania nie będzie przyjmował konsumentów.

czytaj dalej...Kolejne środki dla wspierania przedsiębiorczości w woj. pomorskim w ramach inicjatywy JEREMIE

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. to spółka samorządowa, która od lat z sukcesem wspiera pomorskie firmy. Fundusz pozyskał kolejne 20 mln zł na niskooprocentowane pożyczki dla mikro i małych firm z województwa pomorskiego. Podpisanie umowy operacyjnej między PFP Sp. z o.o. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego miało miejsce 21 stycznia br.

To już czwarta edycja programu pożyczkowego JEREMIE przygotowana przez Pomorski Fundusz Pożyczkowy, tym razem oferta dedykowana jest dla dwóch rodzajów pożyczkobiorców:

-na start biznesowy - ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych oraz absolwentów szkół;

-na finansowanie inwestycji w ramach prowadzonej już działalności gospodarczej, w tym m.in. na sfinansowanie nowych technologii lub zakupu nowych środków trwałych.

Maksymalna kwota wsparcia wynosi do 500 tyś. złotych na okres do 60 miesięcy. Oprocentowanie pożyczek zaczyna się od 2% (pożyczki z pomocą de minimis). Co jest istotne - w tej edycji programu JEREMIE nie są pobierane prowizje za udzielenie pożyczki.

Po szczegółowe informacje dotyczące mozliwości pozyskiwania wsparcia w ramach oferty samorządowych funduszy zapraszamy do najbliższego Powiatowego Centrum Informacyjnego: ul. 3 Maja 3 lok. 2, Wejherowo, tel. 58 572 20 05 kom. 607 377 767KONFERENCJA KLIMATYCZNA "DOBRY KLIMAT DLA POWIATÓW"

5 grudnia 2013 roku w Chmielnie koło Kartuz (Kaszubska Oaza Zdrowia, Wichrowe Wzgórze 13) odbyła się regionalna konferencja klimatyczna realizowana w ramach projektu "Dobry klimat dla powiatów". Organizatorami byli Instytut na rzecz Ekorozwoju i Związek Powiatów Polskich, a udział w konferencji wzięli starostowie oraz inne osoby z administracji województwa pomorskiego. Wszyscy dowiedzieli się o możliwościach dofinansowania projektów związanych z ochroną klimatu z dotacji unijnych w latach 2014-2020 oraz o istniejących źródłach wsparcia finansowego na tego typu działania w Polsce. Zaproszeni na konferencję eksperci doradzili samorządowcom w jaki praktyczny sposób powinni rozpocząć na swoim terenie działania związane z ochroną klimatu, jak gminy i powiaty mogą ze sobą w tym zakresie współpracować oraz jakie uzyskają korzyści na poziomie gospodarczym, społecznym oraz poprawy zdrowia mieszkańców swojego regionu.

Lokalne samorzady w sieciach na rzecz ochrony klimatu

Oferty bankow przeznaczone dla samorzadow zwiazane z ochrona klimatu

Program dziewiatej konferencji

Samorzady szansa dla klimatu w Polsce

Samorzady szansa dla klimatu w Polsce-iconInternetowe centrum porad

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów uruchomiło internetowe centrum porad dla konsumentów. każdy konsument może otrzymać bezpłatną poradę prawną wysyłając e-mail na adres porady@dlakonsumantow.pl.

Swoje zapytania mogą do Centrum zgłaszać wszyscy konsumenci mający problem z przedsiębiorcą. Porady nie są udzielane jedynie samym przedsiębiorcom.

Zgłaszane sprawy mogą dotyczyć różnych problemów konsumanckich w zakresie relacji łączącej konsumenta z przedsiębiorcom. Między innymi można się dowiedzieć jak skutecznie złożyć reklamację, co robić w przypadku odrzucenia jej przez sklep czy jak rozwiązać umowę. Odpowiedzi pomogą lepiej poznać prawa oraz możliwości dochodzenia roszczeń.

Szczegółowe informacje na stronie www.eporady.konsumenci.org.
 
45wbiznesie2
równe szanse na swój biznes 2


Zwizek Powiatów Polskich


 
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych
bezpieczny_powiat

 
  
 OCHOTNICZE HUFCE PRACY


Wydział Komunikacji:
Sprawdż czy możesz już odebrać?

 
 
    Copyright Powiat Wejherowski design: Evolution     powered by Press-Net    
 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Polityka Cookies