Strona Główna Dodaj do Ulubionych Kontakt
WIRTUALNY SPACER PO STAROSTWIE
 

.:: Aktualności ::.


Wejherowo biega 2015

W sobotni poranek miłośnicy biegania spotkali się w wejherowskim parku, aby wziąć udział  w akcji „Wejherowo biega” zorganizowanej w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska biega”. W tym roku padł rekord frekwencji. Na starcie stanęło ponad tysiąc trzystu uczestników.

Na terenie amfiteatru i Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego w Wejherowie spotkali się amatorzy biegania. „Polska biega” to akcja zainicjowana przez „Gazetę Wyborczą” w 2006 r., której celem jest zachęcenie Polaków do aktywnego spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia. W tym roku przypada jedenasta edycja, w której mieszkańcy Wejherowa uczestniczyli  po raz trzeci. Impreza odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa. Wśród organizatorów znaleźli się między innymi Urząd Miejski w Wejherowie, Klub Sportowy „Wejher” czy  Wejherowskie Centrum Kultury. Imprezę wsparł również powiat.

Celem akcji jest pokazanie, że biegać każdy może niezależnie od wieku, płci, miejscowości w której mieszka czy wykształcenia – powiedział Jacek Thiel Etatowy Członek Zarządu. – Najważniejsze są chęci, a takie akcje społeczne  mają nas przede wszystkim zachęcić do rozpoczęcia przygody z bieganiem.

Uczestnicy biegu mieli do wyboru trzy trasy, dzieci do lat 7 pobiegły na dystansie 400 m, a młodzież i dorośli mieli do wyboru 2 km lub 4 km.

Każdy uczestnik przed startem otrzymał koszulkę promocyjną, a po dotarciu na metę pamiątkowy medal. Wszystkim zawodnikom przyświecał jeden cel, dotarcie do mety bez względu na czas.

Bieganie z roku na rok staje się w Polsce coraz bardziej popularne. Biegowa społeczność rośnie i przyczynia się do coraz większej popularności tej dyscypliny. W miniony weekend w całym kraju odbyło się setki imprez biegowych w ramach akcji „Polska Biega”.


Promowanie wiedzy na temat stwardnienia rozsianego    

„Aktualne medyczne poglądy na choroby neurologiczne. SM, Borelioza, bóle głowy”
. Tak brzmiał tytuł konferencji zorganizowanej po raz drugi przez Fundację „Dom  mojego Brata” w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie. W tym roku spotkanie zostało poświęcone stwardnieniu rozsianemu i innym chorobom neurologicznym. Patronat honorowy nad konferencją objęło Starostwo Powiatowe w Wejherowie.

Konferencję otworzyła Gabriela Lisius Starosta Wejherowski, która powitała gości, w tym Przewodniczącego Rady Miasta Wejherowa Bogdana Tokłowicza, Dyrektor PCPR Iwonę  Romanowską, referentów oraz wszystkich uczestników spotkania.
Żywię nadzieję, że dzisiejsze spotkanie przybliży Państwu poruszane dzisiaj tematy i problem osób chorych na stwardnienie rozsiane – mówiła Gabriela Lisius.

Konferencja została zorganizowana w przededniu Światowego Dnia Stwardnienia Rozsianego. Głównym celem wydarzenia było promowanie wiedzy na temat stwardnienia rozsianego i chorób neurologicznych wśród społeczeństwa.

Dzięki prężnie działającym fundacjom i organizacjom pacjentów sytuacja osób ze stwardnieniem rozsianym w Polsce z roku na rok zmienia się na lepsze w zakresie leczenia i dostępu do informacji o chorobie – mówił Michał Schröder Prezes Fundacji „Dom mojego Brata”. – Ciągle jednak pozostaje dużo do zrobienia między innymi w kwestii społecznego postrzegania tej choroby.

Podczas konferencji uczestnicy wysłuchali szereg wykładów, które podjęli się przedstawić zaproszeni goście, m.in. prof. dr hab. n. med. Walenty Nyka profesor medycyny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dr hab. n. med. Tomasz Smiatacz Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. n. med. Sławomira Kyrcz-Krzemień Kierownik Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz dr n. med. Lech Szczechowski specjalista neurolog.

Uczestnicy konferencji usłyszeli między innymi o metodach leczenia stwardnienia rozsianego, doświadczeniach w leczeniu SM przy użyciu komórek macierzystych, rehabilitacji w chorobach neurologicznych, bólach głowy, czy współczesnych poglądach na temat boreliozy.
 
      

      


Szkoły stawiają na kształcenie zawodowe

Uczniowie ostatnich klas gimnazjalnych powiatu wejherowskiego, którzy niebawem będą musieli podjąć decyzję o wyborze szkoły mogli, w czwartek 21 maja, poszukać podpowiedzi na Targach Zawodowych w Wejherowie

Po raz trzeci w Powiecie Wejherowskim odbyły się Targi Zawodowe dla gimnazjalistów. Spotkanie miało pomóc przyszłym absolwentom gimnazjów w podjęciu decyzji, gdzie się dalej kształcić i w jakim zawodzie. Ponadto było okazją do zapoznania się z szeroką ofertą kształcenia zawodowego w wejherowskich szkołach.

Organizatorem całego przedsięwzięcia było Starostwo Powiatowe w Wejherowie. Targi co roku odbywają się w innej placówce edukacyjnej. Gospodarzem tegorocznej edycji był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie.

Wybór miejsca targów nie był kwestią przypadku – mówiła Krystyna Grubba dyrektor  ZSP nr 2.W tym roku szkoła obchodzi 50-lecie powstania i targi są jedną z inicjatyw organizowanych w ramach obchodów.

Targi otworzył Etatowy Członek Zarządu Wojciech Rybakowski, który podkreślił, że oferta szkół ponadgimnazjalnych, zarówno na poziomie technikum, jak i zasadniczej szkoły zawodowej w naszym regionie jest coraz szersza i bogatsza. Co roku w szkołach pojawiają się nowe profile i zawody ukierunkowane na zapotrzebowanie rynku pracy. 

Nowa polityka unijna zakłada, że to właśnie na kształcenie zawodowe w następnych latach szkoły będą kładły największy nacisk – mówił Wojciech Rybakowski Etatowy Członek Zarządu odpowiedzialny za oświatę. – Oferty szkół będą więc dostosowywane do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz zapotrzebowań lokalnych pracodawców.

Targi odwiedziło kilkuset uczniów klas gimnazjalnych. Szkoły na dwudziestu stanowiskach  prezentowały własne oferty kierunków kształcenia. Podczas spotkania z gimnazjalistami uczniowie poszczególnych szkół informowali o warunkach przyjęcia, prezentowali swoje umiejętności zawodowe oraz typowe dla poszczególnych zawodów stanowiska pracy. Uczestnicy otrzymali ulotki, foldery i gadżety. Mogli także skorzystać z degustacji smakołyków przygotowanych przez starszych kolegów.

Zainteresowanie kształceniem zawodowym jest coraz większe, co widać było szczególnie podczas tegorocznej edycji Targów Zawodowych. Kucharz, mechanik, fryzjer, czy murarz to zawody, które cieszyły się największą popularnością.


   

   

   


Pierwszy krok w stronę uruchomienia linii kolejowej Wejherowo-Rybno

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Bolszewie przedstawiciele samorządów powiatu wejherowskiego i spółek kolejowych podpisali umowę na opracowanie studium wykonalności rewitalizacji linii kolejowej nr 230. To pierwszy krok do wznowienia ruchu pasażerskiego i towarowego na odcinku Wejherowo-Rybno.

20 maja br. samorządy zainteresowane rewitalizacją linii kolejowej na trasie od Wejherowa do Rybna podpisały porozumienie, które ma wykazać zasadność realizacji inwestycji. Wśród jej sygnatariuszy znaleźli się przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Wejherowie, Gminy Wejherowo i Gniewino, Miasta Wejherowo, Urzędu Marszałkowskiego oraz spółek PKP SKM i PLK S.A.

Podpisane porozumienie upoważnia do rozpoczęcia opracowania studium wykonalności – tłumaczył Henryk Skwarło, Wójt Gminy Wejherowo. – Ponadto ma wykazać celowość inwestycji, wskazać kierunek prac projektowych i logistycznych, czyli ma stanowić podstawę tego co już wiemy, że taka linia jest bardzo potrzebna.

Wszyscy podpisujący porozumienie byli zgodni, że rozwój transportu publicznego jest koniecznością, ponieważ w znacznym stopniu odciąży ruch drogowy i przyczyni się do  poprawy płynności i bezpieczeństwa na drogach powiatowych, zwłaszcza w okresie letnim. Połączenie kolejowe Wejherowo-Rybno byłoby także ułatwieniem dla wielu mieszkańców powiatu wejherowskiego, którzy na co dzień kursują na tej trasie.

Popieram budowę tej linii – mówiła Gabriela Lisius Starosta Wejherowski. – Takie połączenie to szansa dla mieszkańców terenów na których panuje duże bezrobocie. Spowoduje to możliwość dojazdu do pracy osobom dorosłym, a  młodzieży do szkoły.


Podczas spotkania podkreślano także znaczenie tego połączenia dla dalszego dynamicznego rozwoju obszaru. Jak wykazują badania w najbliższych latach liczba ludności w takich miejscowościach jak Bolszewo, Orle czy Góra może się podwoić, a to oznacza wzrost liczby pojazdów. Dlatego alternatywą byłoby ponowne uruchomienie linii kolejowej.

Sama linia kolejowa do przewozów pasażerskich to za mało – mówił Krzysztof Czopek z Urzędu Marszałkowskiego. – Trzeba wziąć pod uwagę także przewozy towarowe. Dlatego studium ma uwzględnić również zakres potencjalnych potrzeb przewozów towarowych na tej linii.


Zamknięta linia kolejowa nie jest obecnie utrzymywana, więc jej stan techniczny pozostawia wiele do życzenia. Jak podkreśla wójt Gminy Wejherowo inwestycja nie będzie tania, dlatego jedyną szansą na jej realizację jest pozyskanie pieniędzy z zewnątrz. Jeżeli studium wykaże zasadność inwestycji mieszkańcy powiatu wejherowskiego mogą liczyć na wznowienie ruchu pasażerskiego na odcinku Wejherowo-Rybno.


Jestem przekonany, że to nie jest kwestia dwóch czy trzech lat – mówił Maciej Lignowski, Prezes Spółki PKP SKMale pięciu, sześciu, aby ta linia powstała.

Na ostateczną decyzję trzeba będzie trochę poczekać, ale jak podkreślają samorządowcy ponowne uruchomienie linii byłoby skutecznym sposobem na rozwiązanie problemów komunikacyjnych.

        

    

    Wyniki konkursu

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
na podstawie Uchwały nr V/76/15
z dnia 26 maja 2015 r.

ogłasza wynik otwartego konkursu ogłoszonego Uchwałą nr V/53/15 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz udzielenia dofinansowania.

W wyniku zastosowania procedury konkursowej na realizację w okresie od 21 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2020 r. zadanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. ,,Prowadzenie na zlecenie Powiatu Wejherowskiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w celu zapewnienia instytucjonalnej pieczy zastępczej dla 8 wychowanków z terenu Powiatu Wejherowskiego wraz z udzieleniem dofinansowania tego zadania”, wybrano ofertę:

Nazwa oferenta: Fundacja „Rodzina Nadziei” z siedzibą w Gdańsku, ul. Grottgera 25.
Kwota przyznana na jednego wychowanka/miesięcznie:  3.212,00 zł


 IX Powiatowo-Gminny Plener Rzeźbiarski w Łebnie

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie
oraz Starostwo Powiatowe w Wejherowie
zapraszają artystów do udziału w
 IX Powiatowo-Gminnym Plenerze Rzeźbiarskim,
który odbędzie się w dniach 17 - 21 sierpnia 2015 r. w Łebnie
    


Olimpiada uśmiechu - 1.06.2015 r. w Parku Miejskim im. A. Majkowskiego w Wejherowie
Marszałek włączył się w budowę drogi Wejherowo-Celbowo

W połowie tygodnia podpisane zostało trójstronne porozumienie intencyjne pomiędzy Województwem Pomorskim, Powiatem Puckim oraz Powiatem Wejherowskim w sprawie podjęcia działań polegających na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 216 z drogą powiatową Nr 1442G na odcinku Celbowo-Brudzewo-Wejherowo w miejscowości Celbowo.

Porozumienie w Starostwie Powiatowym w Wejherowie podpisali Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego, Gabriela Lisius Starosta Wejherowski, Jarosław Białk Starosta Pucki oraz wicestarostowie Witold Reclaf i Tomasz Hermann. Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad współpracy realizacji inwestycji z zakresu przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz przebudową i budową drogi powiatowej Celbowo-Brudzewo-Wejherowo na całej długości, od Wejherowa do Celbowa.

Wykonanie tej drogi jest sposobem na sprawniejszą komunikację między dwoma powiatamipowiedział Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego. – Samorząd wojewódzki przeznaczy środki finansowe na modernizację skrzyżowania w Celbowie  umożliwiając sprawny wjazd i wyjazd na nowo budowaną drogę.

Krótką prezentację multimedialną na temat planowanej inwestycji przedstawił Janusz Nowak Dyrektor Zarządu Drogowego Powiatu Puckiego i Wejherowskiego.

Realizacja inwestycji odbędzie się w dwóch etapach. Etap pierwszy to opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji, co pozwoli na złożenia wniosków o dofinansowanie zadań ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na rok 2018. Etap drugi to realizacja robót budowlanych, których ukończenie przewiduje się na 2018 r.

Do końca maja 2017 r. zostanie opracowana dokumentacja projektowa przebudowy drogi – mówiła Gabriela Lisius Starosta Wejherowski. – Na przygotowanie dokumentacji przeznaczyliśmy dwa lata, ponieważ droga przechodzić będzie przez Puszczę Darżlubską, a to wiąże się z uzyskaniem stosownych uzgodnień środowiskowych.

Przebudowa drogi powiatowej stanowić będzie alternatywę dla dróg wojewódzkich Nr 216 i 218.

   

 


Nowe godziny przyjmowania interesantów w Starostwie Powiatowym w Wejherowie - od 1 czerwca 2015 r.

Zarządzeniem Nr 50/2015 Starosty Wejherowskiego z dnia 12 maja 2015 r.,
od 1 czerwca 2015 r. ustala się następujące godziny
przyjmowania interesantów w Starostwie Powiatowym w Wejherowie:

Wydział Komunikacji:
poniedziałek-czwartek 7.00-17.30
piątek 7.00-16.00

Pozostałe Wydziały:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30


I Międzynarodowy Konkurs Kaszubskiej Sztuki Wizualnej Cassubia Visuales

to konkurs na plakat artystyczny - graficzne przetworzenie wzorów kaszubskich na współczesną, nieoczywistą i nowatorską formę, mający na celu promowanie współczesnych, a także tradycyjnych technik graficznych oraz promowanie Kaszubskiego folkloru.

Folklor polskich regionów inspiruje projektantów do tworzenia ciekawych projektów.

W konkursie mogą wziąć udział osoby zajmujące się grafiką, projektowaniem amatorsko i zawodowo w wieku od lat 16.

Plakaty należy przesyłać w kopercie lub tubie do dnia 12 czerwca 2015. Przewidziane nagrody to: laptop, tablet graficzny oraz tablet.

Szczegóły konkursu, regulamin i karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie:  www.mdk.reda.pl/content/cassubia-visuales

PARTNERZY:

Urząd Miasta Redy

Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w WejherowieSpotkanie informacyjne w Wejherowie: „Środa z Funduszami dla instytucji kultury”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z możliwościami wsparcia instytucji kultury z Funduszy Europejskich.

W programie spotkania m.in.
- dofinansowanie na projekty z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju infrastruktury kultury,
- dofinansowania na projekty z zakresu cyfryzacji zasobów dziedzictwa kulturowego,
- wsparcie projektów w sferze edukacji  oraz aktywizacji społeczno-zawodowej,
- możliwości realizacji projektów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz inicjatyw KE.

Miejsce i termin spotkania:
Spotkanie odbędzie się w  środę, 3 czerwca 2015 r. w godz. 10.00 - 13.00 w siedzibie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo, sala balowa.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wcześniejsza (do dnia 01.06.2015r.) rezerwacja miejsca pod telefonem tel. 58 572 94 52  lub e-mail: punktinformacyjnywejherowo@powiat.wejherowo.pl .

Formularz zgłoszeniowy jest  dostępny na stronie www.pomorskiewunii.pl .

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

SPOTKANIE INFORMACYJNE JEST WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2014-2020Spotkanie informacyjne w Wejherowie:
„Perspektywa 2014-2020 - formy wsparcia z Funduszy Europejskich dla firm”


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z możliwościami wsparcia finansowego na rozwój firm z uwzględnieniem instrumentów zwrotnych.

W programie spotkania m.in.
- źródła dofinansowania w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020,
- Fundusze poręczeniowe, pożyczki dla małych firm – Inicjatywa JEREMIE,
- omówienie form wsparcia dla pracodawców z PUP,
- o czym należy pamiętać aplikując  o środki unijne – dobre praktyki i praktyczne wskazówki,
- działalność Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Miejsce i termin spotkania:
Spotkanie odbędzie się we  wtorek, 2 czerwca 2015 r. w godz. 14.00-16.40 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, sala 9 (parter).

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wcześniejsza (do dnia 01.06.2015 r.) rezerwacja miejsca pod telefonem tel. 58 572 94 52
lub e-mail: a.wisniewska@powiatwejherowski.pl .


Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do dnia 01.06.2015 r. w formie elektronicznej na ww. adres mailowy, wypełnienie formularza możliwe będzie również na spotkaniu.

Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania


Wykaz przyznanych dotacji na zabytki.
Wykaz udzielonych dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na podstawie uchwał Rady Powiatu Wejherowskiego podjętych w dniu 24 kwietnia 2015 roku.

ZESTAWIENIE


OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4
ogłasza nabór w drodze otwartego konkursu ofert
na kierownicze stanowisko urzędnicze – dyrektora powiatowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Wejherowie.Zarząd Powiatu Wejherowskiego
z siedzibą w Wejherowie przy ul. 3-go Maja 4

na podstawie art. 93 ust. 2 i art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 135 ze zm.),  art. 4 ust. 1 pkt 1a, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010r., nr 234 , poz. 1536 ze zm.), art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)
ogłasza
otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji w okresie od 21 czerwca 2015r. do 31 grudnia 2020r.  zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. ,,Prowadzenie na zlecenie Powiatu Wejherowskiego całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w celu zapewnienia instytucjonalnej pieczy zastępczej dla 8 wychowanków z terenu Powiatu Wejherowskiego wraz z udzieleniem dofinansowania tego zadania”, skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

SZCZEGÓŁYOgłoszenie Starosty Wejherowskiego z dnia 21 kwietnia 2015 r.

OGŁOSZENIE
STAROSTY WEJHEROWSKIEGO

z dnia 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 44b ust. 1 oraz art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2011r. nr 127, poz. 721 ze zmianami) w związku  z § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 62, poz. 560)

§ 1
Ogłaszam możliwość zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w związku z wygasającą kadencją Rady.

§2
Kandydatów mogą zgłaszać działające na terenie powiatu wejherowskiego organizacje pozarządowe, fundacje oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Każdemu uprawnionemu podmiotowi przysługuje prawo zgłoszenia jednego kandydata.

§3
Zgłoszenia kandydatów należy dokonać w terminie do dnia 19 czerwca 2015r., na adres Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo.


I Przegląd stand up comedy „Szpòrt na żokach”

Stowarzyszenie Kaszëbskô Jednota wraz z
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz

Restauracją Campanula
zapraszają kaszubskich satyryków do udziału w
I Przeglądzie stand up comedy „Szpòrt na żokach”
który odbędzie się 19 czerwca 2015 roku w Restauracji Campanula w Wejherowie.

Przegląd współfinansowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie.
Regulamin:
1. Organizatorzy
I Przegląd stand up comedy „Szpòrt na żokach” organizowany jest przez stowarzyszenie Kaszëbskô Jednota przy współudziale Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz Restaurację Campanula.
2. Przegląd współfinansuje Starostwo Powiatowe w Wejherowie.
3. Przegląd skierowany jest do wszystkich, którzy ukończyli 16 lat.
4. Cel
Celem Przeglądu jest pomoc w rozwijaniu talentów oraz rozwoju kariery artystom scenicznym i satyrykom kaszubskim. Ma również zachęcić, przede wszystkim młodych ludzi, do występów scenicznych oraz dać im możliwość promocji na Kaszubach.
5. Forma
Uczestnik przygotowuje monolog po kaszubsku, jaki musi trwać 5-10 minut. Oceniane będą: poziom artystyczny, komiczność tekstu oraz sposób jego prezentacji. Wysoko oceniane będą interakcja z widzami oraz elementy improwizacji.
6. W komisji konkursowej zasiadać będą osoby znane z występów na kaszubskich scenach oraz literaci zajmujący się pisaniem tekstów satyrycznych.

7. Nagrody
Najlepsi satyrycy otrzymają nagrody pieniężne. Oprócz tego autor najlepszego występu uhonorowany zostanie statuetką Złotej skarpety.
8. Konkurs odbędzie się 19 czerwca (piątek) 2015 r. w Restauracji Campanula w Wejherowie, ul. Zamkowa 2. Początek godz. 18.00.
9. Zgłoszenia na Przegląd należy przesłać do 12 czerwca 2015 r. na adres mailowy: sekretariat@muzeum.wejherowo.pl albo listownie na adres:
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
ul. Zamkowa 2a
84-200 Wejherowo
W tytule maila lub na kopercie prosimy napisać: „Szpòrt na żokach”. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, numer telefonu lub adres mailowy.


Godziny przyjmowania Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Od 21 kwietnia 2015 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów będzie przyjmował
we wtorki i w czwartki w godz. 9.00-15.00
oraz w środy w godz. 9.00-12.00


 X Powiatowo-Gminny Konkurs Fotograficzny - zgłoszenia do 8.06.2015 r.

Starostwo Powiatowe w Wejherowie, Gmina Wejherowo, Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie
zapraszają na
X Powiatowo-Gminny Konkurs Fotograficzny

PODZIAŁ NA KATEGORIE:
1. „Biblioteka w oczach małych czytelników” - dla dzieci ze szkół podstawowych,
2. „Czytasz gdzie chcesz lub jak chcesz!” - dla uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
3. „Moje pasje” - dla dorosłych.

Zdjęcia i wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać pocztą elektroniczną do 8 czerwca 2015 roku na adres mailowy: fotokonkurs@bpgw.org.pl

Regulamin i karty zgłoszeniowe:

- Regulamin
- Karta zgłoszeniowa - dzieci ze szkół podstawowych
- Karta zgłoszeniowa - uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
- Karta zgłoszeniowa - osoby dorosłe

Patronat: Gabriela Lisius - Starosta Wejherowski


Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w czwartek 25 czerwca 2015 r. o godz. 16.00, podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w Filii nr 1 Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo przy ul. Reja 9  w Bolszewie.

Zapraszamy wszystkich miłośników fotografii do wzięcia udziału w tym konkursie.


Uwaga - ogłoszenie o konkursach

1. Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie

Zarząd Powiatu Wejherowskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie, ul. Łąkowa 36/38.

Szczegóły: ogłoszenie o konkursie.

2. Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi

Zarząd Powiatu Wejherowskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi, ul. Starowiejska 4.

Szczegóły: ogłoszenie o konkursie.XVI edycja Ogólnopolskiego konkursu prozatorskiego im. Jana Drzeżdżona

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
ogłasza XVI edycję Ogólnopolskiego konkursu prozatorskiego im. Jana Drzeżdżona.
W roku bieżącym wprowadzono nową kategorię - poezja.

Oczekujemy na prace:

1. opowiadanie lub esej w języku kaszubskim - praca konkursowa nie może zawierać mniej niż 18 tys. i nie więcej niż 70 tys. znaków wraz ze spacjami.

2. utwór poetycki w języku kaszubskim (poemat) - praca konkursowa musi zawierać minimum 3 strony maszynopisu (60 wersów). Kategoria ta w tym roku dedykowana jest w postaci ks. Leona Heyke. Współorganizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr Leona Heyke.

Prace w czterech egzemplarzach maszynopisu powinny być opatrzone godłem (pseudonimem), umieszczonym także w zaklejonej kopercie, w której autor podaje swoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu. Dodatkowo należy dołączyć wersję pracy na płycie CD. Twórca może wziąć udział tylko w jednej z kategorii Konkursu. Warunkiem udziału w konkursie jest przysłanie do 15 sierpnia 2015 r. niepublikowanych wcześniej prac na adres:

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie,
ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo
z dopiskiem na kopercie: Konkurs im. Jana Drzeżdżona

Zakończenie konkursu i wręczenie nagród planowane jest we wrześniu br. w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Szczegóły dot. Konkursu znaleźć można na stronie internetowej: www.muzeum.wejherowo.pl
Dodatkowe informacje można uzykać pod numerami telefonów: (58) 672 29 56 oraz (58) 736 18 21, a także adresem e-mail: sekretariat@muzeum.wejherowo.plInternetowe centrum porad

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów uruchomiło internetowe centrum porad dla konsumentów. każdy konsument może otrzymać bezpłatną poradę prawną wysyłając e-mail na adres porady@dlakonsumantow.pl.

Swoje zapytania mogą do Centrum zgłaszać wszyscy konsumenci mający problem z przedsiębiorcą. Porady nie są udzielane jedynie samym przedsiębiorcom.

Zgłaszane sprawy mogą dotyczyć różnych problemów konsumanckich w zakresie relacji łączącej konsumenta z przedsiębiorcom. Między innymi można się dowiedzieć jak skutecznie złożyć reklamację, co robić w przypadku odrzucenia jej przez sklep czy jak rozwiązać umowę. Odpowiedzi pomogą lepiej poznać prawa oraz możliwości dochodzenia roszczeń.

Szczegółowe informacje na stronie www.eporady.konsumenci.org.
 ż

Związek Powiatów Polskich


Wydział Komunikacji:
Sprawdż czy możesz już odebrać? Sprawdź czy możesz już odebrać z Wydziału Komunikacji dowłd rejestracyjny pojazdu.
Dowód Rejestracyjny
Sprawdź czy możesz już odebrać z Wydziału Komunikacji prawo jazdy.
Prawo Jazdy

 
 
    Copyright Powiat Wejherowski design: Evolution     powered by Press-Net    
 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Polityka Cookies