Strona Główna Dodaj do Ulubionych Kontakt
WIRTUALNY SPACER PO STAROSTWIE
 

.: E-powiat - rozwoj elektronicznych usług publicznych na terenie powiatu wejherowskiego

 
 
 

  Nazwa projektu: E-powiat - rozwój elektronicznych usług publicznych
na terenie powiatu wejherowskiego
Nr umowy: Z/2.22/I/1.5/022/04/U/2/05 z dnia 18.01.2005 r.
 
Program Operacyjny, w ramach którego inwestycja została zrealizowana:
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – rozwój regionalny;
Priorytet I: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów,
Działanie 1.5 – Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego
 
Fundusz, z którego inwestycja uzyskała dofinansowanie:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Uczestnicy projektu:
Wszystkie samorządy z terenu powiatu wejherowskiego podpisały porozumienia o wspólnej realizacji projektu (powiat + 10 gmin).
Na mocy zawartych z Gminami porozumień rolą beneficjenta końcowego odpowiedzialnego za prowadzenie koordynacji prac nad projektem pełni Powiat Wejherowski.

                     Rys. 1.  Mapa powiatu wejherowskiego z lokalizacją elementów projektu
 
Całkowita wartość projektu:
-planowana: 3.223.653 zł
-określona po  przeprowadzonych przetargach: 2.745.003,82 zł
 
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej (ZPORR):
-planowana: 2.417.740
-określona po  przeprowadzonych przetargach: 2.058.752,73 zł
 
 
Szacunkowe źródła finansowania: rys. 1
 

 

 

 
  

 

Harmonogram projektu:

 

Procedura przetargowa: grudzień 2004 – luty 2005
Termin rozpoczęcia realizacji Projektu – termin podpisania umowy z pierwszym wykonawcą: 17.01.2005
Rozbudowa i modernizacja sieci LAN JST: grudzień 2005 – marzec 2006
Zakup sprzętu komputerowego: styczeń 2005 – luty 2005
Wdrożenie Kompleksowego Systemu Wspomagania Zarządzania Urządem: sierpień 2005 – listopad 2006
Zakup i wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i zarządzanie informacją „e-obieg” lipiec 2006 – wrzesień 2007
Uruchomienie i wdrożenie transakcyjnego portalu „e-powiat” lipiec 2006 – wrzesień 2007
Wdrożenie podpisu elektronicznego lipiec 2006 –wrzesień 2007
Budowa bezpiecznego styku sieci LAN z Internetem grudzień 2006 – luty 2007
Budowa Systemu Archiwizacji Danych lipiec 2006 – październik 2007
Budowa powiatowej sieci Publicznych Punktów dostępu do Internetu część 1 i część 2 lipiec 2006 – październik 2007
Rozbudowa i modernizacja sieci LAN JST część 2 i część 3 grudzień 2006 – luty 2007
Zakup sprzętu komputerowego – część  2 czerwiec 2005 – czerwiec 2005
Zakup sprzętu komputerowego – część 2 listopad 2006 – grudzień 2006
Termin zakończenia realizacji Inwestycji. Przedstawienie protokołu ostatecznego odbioru – grudzień 2007

 

Beneficjenci:
-          mieszkańcy i podmioty gospodarcze powiatu wejherowskiego
-          interesanci urzędów administracji samorządowej
-          urzędy administracji samorządowej.
 
Opis, cel i uzasadnienie projektu:
 
Przy tworzeniu założeń projektu pod uwagę brano fakt, że elektroniczne usługi publiczne, świadczone przez administrację samorządową, z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, sieci Internet oraz innych nowoczesnych technologii teleinformatycznych nie były dostępne i stosowane dla ok. 175 tys. mieszkańców oraz ok. 14 tys. podmiotów gospodarczych powiatu. Dostępność obywateli i podmiotów gospodarczych do administracji samorządowej była więc ograniczona a czas załatwiania spraw wydłużony.
 
W ramach projektu uruchomiono na platformie elektronicznej transakcyjnego systemu e-powiat, który scala systemy „e-urząd’” jednostek administracji publicznej uczestniczących we wspólnym przedsięwzięciu. Zapewni ona obywatelom oraz podmiotom gospodarczym możliwość załatwiania spraw w urzędach drogą elektroniczną poprzez Internet. W ramach projektu  utworzono sieć publicznych punktów dostępu do Internetu, którą tworzą infomaty zwane również multimedialnymi kioskami informacyjnymi oraz ogólnodostępne stanowiska komputerowe.
 

Rys. 2. Wirtualny urząd 
 
 
Cel projektu:
Celem projektu było usprawnienie administracji samorządowej tak, aby interesant był lepiej i szybciej obsługiwany, a usługi były koncentrowane na jego potrzebach, natomiast urzędy miały opinię urzędu przyjaznego – zorientowanego na interesanta.
 
 
Elementy projektu:
 
Rozbudowa i modernizacja Lokalnych Sieci Komputerowych Jednostek Samorządu Terytorialnego (LAN JST)
Budowa Systemu Archiwizacji Danych,
Budowa powiatowej sieci Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (Infomaty),
Wdrożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego,
Uruchomienie i wdrożenie transakcyjnego portalu „e-powiat”,
Zakup i wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i zarządzania informacją „e-obieg”.
Zakup niezbędnego sprzętu informatycznego, w tym serwery i sprzęt komputerowy.
 
 
Inne efekty: 
 
Upowszechnienie wykorzystania technologii społeczeństwa informacyjnego.
Ułatwienie dostępu do informacji publicznej, prawnej, turystycznej i innych poprzez wykorzystanie publicznych punktów dostępu do Internetu i sieci Internet.
Poprawa efektywności administracji samorządowej szczebla gminnego i powiatowego.
Przyspieszenie działania urzędów.
Oszczędności kosztów administracyjnych urzędów. 
Poprawa kontaktu urzędów z mieszkańcami i podmiotami gospodarczymi. 
Polepszenie opinii o pracy urzędu i urzędników.
Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej powiatu.
 
Opis kluczowych elementów:
 
Portal „e-Powiat”
Aplikacja dostępna dla wszystkich użytkowników sieci Internet z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej oraz infomatów, umożliwiająca:
-          pobranie formularza ze strony WWW, który mogą wydrukować i złożyć w urzędzie osobiście,
-          wypełnienie formularza na stronie WWW i wysłanie go do urzędu przez Internet.
 
E-obieg
 
-          zintegrowany pakiet oprogramowania do zarządzania dokumentami, korespondencją, sprawami oraz poleceniami,
-          oparty o Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt oraz Instrukcją Kancelaryjną,
-          tworzy centralną, uporządkowaną ewidencję dokumentów i informacji,
-          umożliwia sprawny dostęp do dokumentów i informacji, kontroluje drogę ich obiegu oraz stan realizacji,
-          rozwiązuje problem przepływu informacji wewnątrz urzędu oraz pomiędzy urzędem a jego otoczeniem,
-          bezpośrednia współpraca z portalem „e-powiat”
 

 
Rys. 3. Schemat działania e-obiegu: (rys. 3)
 
Infomat:
Multimedialny kiosk informacyjny to komputer w ergonomicznej obudowie z czułym na dotyk monitorem. Jego obsługa jest prosta i intuicyjna.
Infomat może być zainstalowany wewnątrz lub na zewnątrz budynku, jako wbudowane w ścianę lub wolnostojące stanowisko.
 

 Rys. 4. Infomat
Bezpieczny podpis elektroniczny:
Cyfrowy odpowiednik podpisu odręcznego, umożliwiający identyfikację podpisującego dokument elektroniczny i będący nierozerwalnie związany
z podpisywaną wiadomością.
Tylko bezpieczny podpis elektroniczny może wywołać skutki prawne równoważne podpisowi tradycyjnemu.
(Art. 5 ust 2. Ustawy z dnia 18.09.2001r. o podpisie elektronicznym)
 

Rys. 5. Elementy podpisu elektronicznego


Projekt 3.3.1 Projekt 4.1
 
 
Związek Powiatów Polskich


Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych
     

Wydział Komunikacji:
Sprawdż czy możesz już odebrać? Sprawdź czy możesz już odebrać z Wydziału Komunikacji dowód rejestracyjny pojazdu.
Dowód Rejestracyjny
Sprawdź czy możesz już odebrać z Wydziału Komunikacji prawo jazdy.
Prawo Jazdy

 
    Copyright Powiat Wejherowski
 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Polityka Cookies